Arduino wprowadza łatwą w konfiguracji usługę sieciową Arduino IoT Cloud

Kategoria produktu: Oprogramowanie projektowe

Platforma programowo-sprzętowa Arduino powiększyła się o nową usługę Arduino IoT Cloud, umożliwiającą projektantom i integratorom systemów, jak również hobbystom łatwe zarządzanie aplikacjami IoT zarówno w środowiskach biznesowych, jak również w życiu codziennym. Arduino oferuje milionom użytkowników całościowe środowisko projektowania end-to-end obejmujące sprzęt, oprogramowanie, serwisy w chmurze obliczeniowej oraz wiedzę.

Publiczne wydanie Arduino IoT Cloud w wersji Beta z automatycznym generowaniem panelu sterującego, wsparciem dla webhooków i bezpieczną transmisją w oparciu o TLS daje użytkownikom ogromne możliwości. Projektując Arduino IoT Cloud zwrócono uwagę przede wszystkim na wygodę użytkowania i elastyczność.

Najważniejszą zaletą jest tu możliwość programowania płytek Arduino, które wcześniej były programowanie przez Arduino Sketch. Arduino IoT Cloud automatycznie generuje szkic projektu, pozwalając użytkownikowi na rozpoczęcie pracy z działającym urządzeniem już 5 minut po rozpakowaniu pudełka. Obsługiwane są różne metody interakcji, jak HTTP REST API, MQTT, komendy linii poleceń, JavaScript i WebSocket.

Projektując Arduino IoT Cloud wzięto również pod uwagę zagadnienia związane z bezpieczeństwem, począwszy od fazy projektowania przez cały czas życia produktu. Użytkownicy mogą bezpiecznie łączyć się i autoryzować urządzenia w IoT Cloud przy zapewnieniu poufności danych i odporności na ataki z zewnątrz.

System autoryzacji klienta z wykorzystaniem klucza asymetrycznego uzyskał certyfikat X.509, a cały ruch sieciowy do/z chmury jest zabezpieczony za pomocą TLS. Obsługa webhooków pozwala na nawiązywanie połączeń z innymi serwisami, jak IFTT, Google Spreadsheet i Zapier.