Środowisko projektowe do układów napędowych z silnikami BLDC, PMSM, SRM i asynchronicznymi AC

Nowe środowisko projektowe MCU Motor Studio firmy Toshiba, obejmujące zestaw aplikacji do komputerów PC, oprogramowanie firmware mikrokontrolerów i tanie moduły sprzętowe, pozwala skrócić czas wprowadzania na rynek układów napędowych opartych na mikrokontrolerach TXZ+ 4A firmy Toshiba. Oprogramowanie firmware wspiera wszystkie popularne tryby sterowania energooszczędnego, w tym komutację sinusoidalną, sterowanie wektorowe (FOC) i bezczujnikowe oraz z precyzyjnym pomiarem położenia. Do wyboru użytkownika pozostaje praca z pomiarem prądu za pomocą pojedynczego bocznika lub trzech boczników. Możliwe jest sterowanie silnika sygnałem PWM o częstotliwości do 156 kHz. Oprogramowanie firmware obsługuje wszystkie popularne typy silników, w tym bezszczotkowe prądu stałego (BLDC), synchroniczne z magnesami stałymi (PMSM), reluktancyjne (SRM) i asynchroniczne AC.

Użytkownicy mogą kontrolować do trzech niezależnych kanałów za pomocą jednego mikrokontrolera, w zależności od wybranego wariantu. Mikrokontrolery serii TXZ+ 4A, oparte na rdzeniu ARM Cortex-M4, obejmują grupy M4K i M4M ze specjalizowanymi funkcjami sterowania silnikiem, obejmującymi sprzętową jednostkę sterowania wektorowego, enkoder dużej rozdzielczości do serwosilników oraz obwód autodiagnostyki, ułatwiający zapewnienie zgodności ze standardami bezpieczeństwa funkcjonalnego, jak IEC 60730 class B.

Pakiet oprogramowania firmware obejmuje wybrane funkcje, umożliwiające szybkie skonfigurowanie elementów sterujących, w tym wykrywania punktu zerowego prądu, wykrywania początkowego położenia wirnika i szybkiego hamowania. Dostępne są też funkcje odzyskiwania pola magnetycznego, redukcji prędkości w zależności od obciążenia, sterowania z precyzyjnym pozycjonowaniem bezczujnikowym oraz sterowania ruchem liniowym z precyzyjnym pozycjonowaniem opartym na czujnikach.

Uzupełniające narzędzia sterowania, oparte na komputerze PC, pomagają użytkownikom szybko skonfigurować sterownik proporcjonalno-całkowy (PI), wprowadzić parametry wybranej płytki falownika i silnika oraz rozpocząć ocenę pracy systemu. Dostarczone narzędzie graficznie wyświetla prędkość rzeczywistą i docelową, moment obrotowy, natężenie prądu, temperaturę i napięcie oraz monitoruje status błędów, a wszystko to w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mogą dynamicznie zmieniać parametry silnika, systemu i sterowania oraz programować testy, które będą wykonywane automatycznie.

Zapytania ofertowe
Środowisko projektowe do układów napędowych z silnikami BLDC, PMSM, SRM i asynchronicznymi AC
Zapytanie ofertowe