Nowe zestawy ewaluacyjne do 18-bitowych czujników ciśnienia serii AMS 5935

Analog Microeletronics GmbH wprowadza do oferty dwa nowe zestawy ewaluacyjne do 18-bitowych cyfrowych czujników ciśnienia dużej rozdzielczości z serii AMS 5935: USB Starter-Kit/Data-Logger AMS 5935 oraz Arduino Uno Kit AMS 5935. Oba pozwalają szybko sprawdzić, czy czujnik nadaje się do wymogów projektowanej aplikacji.

USB Starter-Kit składa się z dwóch płytek drukowanych, kabla USB i oprogramowania pracującego w środowisku Windows. Umożliwia podłączenie AMS 5935 do komputera bez żadnych dodatkowych komponentów i odczyt danych przez interfejs I2C czujnika. Ponadto, daje możliwość zmiany adresu I2C czujnika oraz prezentację graficzną i zapis danych pomiarowych do pliku.

Jeśli projektant chce nie tylko korzystać z predefiniowanych funkcji zestawu startowego, ale też zaimplementować własne funkcje, bezpośrednio odczytywać dane pomiarowe lub mieć większy wpływ na analizę danych, może skorzystać z zestawu Arduino Uno Kit AMS 5935. Obejmuje on płytkę drukowaną, wpinaną w złącza Arduino Uno i pakiet oprogramowania. Umożliwia odczyt danych pomiarowych z AMS 5935 za pomocą Arduino Uno w bardzo krótkim czasie.

18-bitowe czujniki serii AMS 5935 pracują z napięciem zasilania od 1,7 do 3,6 V. Charakteryzują się małym poborem prądu, wynoszącym 250 nA w trybie uśpienia i 2 mA w stanie aktywnym. Ich struktura obejmuje piezorezystancyjny element pomiarowy i układ ASIC. Odczyt skalibrowanych wartości ciśnienia i temperatury odbywa się za pomocą interfejsu I2C/SPI. Czujniki te są dostępne w wersjach jednokierunkowych o zakresie pomiarowym od 0...2,5 mb do 0...100 mb oraz dwukierunkowych o zakresach pomiarowych od -1,25...+1,25 mb do -100...+100 mb. Zapewniają dokładność pomiaru od 0,5 %FS dla zakresów od 0...10 mb (1 kPa) do 0...100 mb (10 kPa). Nadają się do pracy w temperaturze otoczenia od -25 do +85°C.

Zapytania ofertowe
Nowe zestawy ewaluacyjne do 18-bitowych czujników ciśnienia serii AMS 5935
Zapytanie ofertowe