Środowisko Pulsonix do projektowania płytek drukowanych w nowej wersji 12.5

Środowisko Pulsonix do projektowania płytek drukowanych jest obecnie dostępne w wersji 12.5, wprowadzającej nowe funkcje i ulepszenia, pozwalające skrócić czas wprowadzania nowych produktów na rynek. Jedną z nich jest funkcja animowanego składania 3D elastycznych płytek drukowanych. Użytkownicy mogą teraz wizualizować projekty z zagięciami i krzywymi, które można oglądać w ruchu w czasie rzeczywistym za pomocą realistycznych animacji. Dzięki dodaniu obszarów zginania w przeglądarce 3D, można uzyskać wizualne potwierdzenie zachowania płytki.

Drugą nowością jest rozszerzony zakres opcji eksportu. Oprócz formatu STEP, projekty można teraz eksportować w postaci plików STL do mechanicznych systemów CAD i drukarek 3D. Dodatkowo, eksport można zdefiniować jako całość zarówno w formacie STEP, jak i STL, co zmniejsza wewnętrzną złożoność plików i ułatwia współpracę zespołów zajmujących się projektowaniem PCB i mechanicznym.

Nowe reguły technologiczne i funkcje importu zapewniają większą precyzję i kontrolę nad projektami. Użytkownicy mogą teraz definiować reguły termiczne i reguły teardrop według warstwy i obszaru, co zwiększa szczegółowość i dokładność projektu. Oprogramowanie umożliwia generowanie kodów QR jako stylu czcionki, eliminując potrzebę importu z zewnątrz i umożliwiając łatwe dodawanie kodów QR do warstw elektrycznych. Eksportowanie i importowanie złożonych reguł za pośrednictwem plików CSV upraszcza tworzenie i integrację reguł z systemów zewnętrznych.

Pulsonix Vault w wersji 12.5 ułatwia też zarządzanie i organizację plików projektowych. Pliki, które nie są specyficzne dla projektu lub biblioteki, takie jak Gerber i Excellon NC Drill, modele STEP i zestawienia BOM, mogą być teraz przechowywane jako część systemu Vault. Zapewnia to lepszą kontrolę wersji i scentralizowany dostęp do ważnej dokumentacji projektowej. Ponadto, hiperłącza na liście atrybutów programu Vault można teraz uruchamiać bezpośrednio, co zapewnia łatwy dostęp do powiązanych adresów URL, plików PDF i innych dokumentów. W Pulsonix Vault wprowadzono też inne ulepszenia, w tym możliwość bezpośredniego importowania pełnych lub częściowych bibliotek, ulepszone sortowanie i porządkowanie kolumn, kontrolki podziału w oknie przeglądarki, szybsze wyszukiwanie komponentów według rozmiaru lub symbolu oraz dodatkowe możliwości filtrowania.

Zapytania ofertowe
Środowisko Pulsonix do projektowania płytek drukowanych w nowej wersji 12.5
Zapytanie ofertowe