Bezpłatne szkolenie - Kontrola ekologicznego montażu wiązek kablowych wraz z zajęciami praktycznymi z lutowania bezołowiowego

| Promocje

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z międzynarodowymi kryteriami standardu IPC/WHMA-A-620 B dotyczącymi ekologicznego montażu i oceny połączeń uzyskiwanych z wykorzystaniem przewodów i wiązek kablowych. W trakcie szkolenia zostaną przeprowadzone również zajęcia praktyczne z lutowania bezołowiowego. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby zajmujące się ekologicznym montażem i kontrolą kabli i wiązek przewodów.

Bezpłatne szkolenie - Kontrola ekologicznego montażu wiązek kablowych wraz z zajęciami praktycznymi z lutowania bezołowiowego

Czas trwania

 • Czas trwania szkolenia: 5 dni

Informacja o uzyskanych certyfikatach

 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu
 • certyfikat IPC/WHMA-A-620-CIS
 • certyfikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

Możliwości udziału w szkoleniu

 • szkolenia otwarte - organizowane cyklicznie w siedzibie firmy RENEX we Włocławku
 • szkolenia zamknięte - organizowane dla konkretnego klienta (minimalna wielkość grupy 15 osób)

Tematy szkolenia

 • technologia montażu ekologicznego leed-free – rys historyczny, przyczyny stosowania, korzyści oraz problemy z tym związane
 • technologia montażu ekologicznego leed-free – przegląd najczęściej stosowanych spoiw lutowniczych
 • technologia pin-in-paste – ogólne zasady stosowania oraz wynikające z tego aspekty ekologiczne
 • informacje o podstawowych zasadach BHP na stanowisku roboczym
 • informacje dotyczące obsługiwania ekologicznych elementów elektronicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawiska wyładowania elektrostatycznego i przepięcia elektrycznego
 • bazowa wiedza o terminach i definicjach dotyczących ogólnej klasyfikacji ekologicznych połączeń elektronicznych
 • podstawowe informacje na temat przygotowania przewodów
 • informacje o nowoczesnych metodach lutowania, w tym o lutowaniu bezołowiowym oraz o lutowaniu przewodów w konfiguracji z różnymi terminalami
 • kryteria dotyczące lutowania ekologicznego aplikacji pracujących z wysokimi napięciami
 • praktyczne umiejętności w zakresie oceny ekologicznych połączeń lutowanych
 • podstawowe informacje o ekologicznych zakończeniach crimpowanych
 • bazowa wiedza o połączeniach przewodów izolowanych
 • informacje o splotach przewodów lutowanych ekologicznie, splotach zaciskanych i zgrzewanych ultradźwiękowo
 • podstawowe informacje na temat ułożenia i montażu złączy
 • praktyczne umiejętności oceny przewodów zaciskanych i zgrzewanych ultradźwiękowo
 • informacje o formowaniu/zalewaniu przewodów i o pomiarach wiązek przewodów stosowanych w połączeniach ekologicznych
 • podstawowe wiadomości o znakowaniu i etykietowaniu ekologicznych przewodów i wiązek kablowych
 • praktyczne umiejętności pomiarów ekologicznych wiązek przewodów i odczytywania oznaczeń wiązek kablowych wytworzonych z wykorzystaniem technologii bezołowiowej
 • wiedza na temat ekologicznego łączenia kabli współosiowych i dwuosiowych
 • podstawowe informacje na temat tworzenia ekologicznych wiązek przewodów
 • bazowa wiedza o ekologicznym ekranowaniu elektrycznym kabli i wiązek przewodów
 • informacje o tworzeniu ekologicznych oplotów kabli i wiązek przewodów
 • informacje o ekologicznym montażu wyrobu końcowego
 • informacje o metodach opasywania przewodów celem uzyskania ekologicznego połączenia elektrycznego
 • praktyczne umiejętności w zakresie oceny montażu kabli współosiowych i dwuosiowych
 • analizowania ekologicznych wiązek kablowych – mocowanie, ekranowanie
 • praktyczne doskonalenie umiejętności testowania (mechanicznego i elektrycznego) ekologicznych połączeń kabli i wiązek przewodów
 • praktyczne doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania i lutowania bezołowiowego przewodów, w tym pracujących z wysokim napięciem
 • praktyczne doskonalenie umiejętności oceny przewodów lutowanych lead-free, w tym pracujących z wysokim napięciem

Zapisy na szkolenie: http://www.ipctraining.pl/formularz.php