Więcej funkcji dzięki aplikacjom do mikroskopów TAGARNO!

| Promocje

Wykorzystaj wszystkie możliwości mikroskopów cyfrowych TAGARNO dzięki dedykowanym aplikacjom.

Więcej funkcji dzięki aplikacjom do mikroskopów TAGARNO!

Wykorzystaj wszystkie możliwości mikroskopów cyfrowych TAGARNO dzięki dedykowanym aplikacjom. 

 

ZNAJDŹ KOMPONENTY PCB W KILKA SEKUND                                                         Aplikacja DXF Overlay umożliwia kontrolę próbki przy użyciu pliku DXF jako obrazu na monitorze. Poprzez proste dodanie pliku i użycie go jako nakładki na próbkę, można łatwo zobaczyć na ekranie jednocześnie próbkę i plik DXF w czasie rzeczywistym. 

PORÓWNUJ KOMPONENTY PCB Z OBRAZEM REFERENCYJNYM                                          
Aplikacja do porównywania obrazów IMAGE COMPARISON umożliwia kontrolę próbki w odniesieniu do obrazu referencyjnego na wiele sposobów bezpośrednio z mikroskopu cyfrowego TAGARNO.

KONTROLUJ ROZMIAR I ODSTĘPY
Aplikacja VERIFICATION LINES umożliwia sprawdzenie jakości obiektów poprzez umieszczenie pionowych i/lub poziomych linii jako warstwy na obrazie obiektu.

PRECYZYJNE POMIARY BEZPOŚREDNIO Z MIKROSKOPU CYFROWEGO
Aplikacja pomiarowa TAGARNO umożliwia wykonywanie precyzyjnych pomiarów bezpośrednio z mikroskopu cyfrowego FHD.