NIDays 2011

| Gospodarka Artykuły

NIDays to coroczny cykl jednodniowych spotkań i szkoleń organizowany przez firmę National Instruments, poświęconych projektowaniu i prezentacji najnowszych produktów, technologicznych trendów oraz rozwiązań związanych z graficznym projektowaniem systemów pomiarowych i testujących. NI Days to również najbardziej prestiżowe, wszechstronne i największe wydarzenie National Instruments w Polsce, które stanowi odpowiednik znanej i niezwykle cenionej tygodniowej imprezy NIWeek odbywającej się w Austin.

NIDays 2011

Formuła NIDays bazuje na możliwości wybrania przez uczestników jednej z kilku równolegle prowadzonych ścieżek tematycznych, obejmujących warsztaty poświęcone oprogramowaniu LabVIEW, prezentacje techniczne dotyczące najnowszych technologii NI z zakresu testowania, sterowania i projektowania systemów oraz demonstracje innowacyjnego wykorzystania graficznego środowiska programowania.

Uczestnicy mają też możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym egzaminie CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer). Z tego powodu frekwencja na konferencji jest wyjątkowo duża w porównaniu do innych seminariów i szkoleń. Łącznie w Warszawie i Katowicach (17 i 22 listopada) na spotkania przybyło ponad 300 osób, reprezentujących różne środowiska inżynierskie i naukowe. Wydaje się, że firmie National Instruments jako nielicznej na rynku udaje się z powodzeniem połączyć oba te środowiska wokół wspólnej formuły wykładowej i platformy dyskusyjnej.

Prezentacje, warsztaty i wystawa

Thorsten Mayer, dyrektor NI w Europie Wschodniej podczas prezentacji otwierającej konferencję.

Dużą część wykładów stanowiły tradycyjnie pokazy, w jaki sposób modułowe urządzenia pomiarowe i LabVIEW zostały wykorzystane do realizacji konkretnych problemów inżynierskich. To taka forma wzajemnej inspiracji i pokazywania korzyści, które można osiągnąć za ich pomocą. Dzielenie się pomysłami i wiedzą jest ważne, bo nic nie przekonuje sceptyków, jakimi zawsze są inżynierowie, jak przykład wdrożonych aplikacji i pozytywne opinie różnych specjalistów.

Takich przykładów było naprawdę wiele, spośród firm, które pokazywały aplikacje pomiarowo-testujące były m.in. CIT Engineering Polska, Veritech, Woodward, Orion Test Systems & Automation i inne. Sporo przykładów przedstawiali też naukowcy z Politechniki Warszawskiej, AGH, Akademia Marynarki Wojennej, którzy tworzą systemy pomiarowe wspomagające badania naukowe przy układach ASIC, w pracach nad radarami, sterownikami w robotyce, w analizie jakości energii elektrycznej, a nawet w nauczaniu elektroniki.

Poza wykładami i prezentacjami na NIDays zorganizowane zostały warsztaty, które miały charakter demonstracji możliwości kryjących się w LabVIEW np. przy sterowaniu robotem, była też wystawa gdzie uczestnicy mogli na żywo zobaczyć działanie kilku typowych systemów.

Z pewnością NIDays to wydarzenie inne niż wiele innych imprez seminaryjnych organizowanych w naszym kraju. Nie ogranicza się ono do nużących wykładów ani też nie ma wąskiego profilu adresowanego do małej grupy specjalistów. Przeciwnie, otwarta formuła ściąga szerokie grono specjalistów, dla których już sama obecność w tak szerokim gronie jest okazją do odświeżenia kontaktów i wymiany opinii.

Program LabVIEW i modułowy sprzęt pomiarowy zaliczają się do narzędzi o charakterze uniwersalnym, dlatego zasadnicza część dyskusji dotyczy aplikacji oraz pomysłów, które są naturalnym paliwem w pracy środowiska technicznego. Z tego powodu warto tam być za rok i wpisać sobie na stałe NIDays do kalendarza.

Robert Magdziak

Zobacz również