Zintegrowany system LabVIEW+TestStand

| Technika

...skraca czas testowania systemów audio-wideo o 75% Firma Grass Valley specjalizuje się w projektowaniu i produkcji sprzętu do aplikacji związanych z transmisją, produkcją telewizyjną i wideo, profesjonalnymi aplikacjami audiowizualnymi oraz aplikacjami sieciowymi.

Zintegrowany system LabVIEW+TestStand

W dotychczasowej działalności wszelkie pomiary związane z testowaniem produktów były realizowane ręcznie, co wymagało zatrudnienia techników o wysokich kwalifikacjach. Było to rozwiązanie czasochłonne i drogie oraz ograniczało wybór dostępnych zasobów. Wraz z rozwojem firmy położono nacisk na skrócenie czasu koniecznego do przeprowadzania testów oraz redukcję kosztów. Wykorzystywane dotychczas w firmie zautomatyzowane systemy testowania były oparte na starym sprzęcie i dostępnym na rynku oprogramowaniu.

Zmuszały do ciągłej pracy nad aplikacją na poziomie programu wykonawczego testu i sterownika urządzenia oraz do przeprowadzania rzeczywistych programów testowych. W miarę rozwoju środowisk i produktów powstała potrzeba znalezienia lepszych rozwiązań, które pozwoliłyby na skrócenie czasu projektowania i ograniczyły konieczność nadzorowania prac. Aby to osiągnąć, niezbędny był system, który zastąpiłby dotychczas wykorzystywany sprzęt – zbyt wolny, przestarzały lub wręcz niedostępny.

Wymagania dla nowego rozwiązania systemowego, opartego na platformie klasy przemysłowej, zakładały stworzenie dynamicznego środowiska rozwojowego, którego zadaniem byłoby istotne skrócenie czasu rozwoju i kosztów utrzymania. Ponadto system miał być gotowy do przeprowadzania testów produkcyjnych nowej cyfrowej nagrywarki Grass Valley Turbo iDDR (intelligent digital disk recorder).

Zdecydowano się na wykorzystanie produktów National Instruments, takich jak oprogramowanie LabVIEW i TestStand, platformy sprzętowej PXI oraz kilku dodatkowych urządzeń pomiarowych. Sercem systemu jest zestaw modułów PXI realizujących funkcje komunikacji, sterowania, przełączania sygnałów i wykonywania pomiarów. Najważniejszym urządzeniem jest konwerter analogowo-cyfrowy NI PXI-5122 (14-bitowy digitizer o szybkości próbkowania 100 MS/s) pracujący pod kontrolą oprogramowania VideoMaster firmy microLEX Systems.

Kombinacja ta tworzy niezwykle wydajny i elastyczny analizator interfejsów analogowych sygnałów wideo, zapewniający wymaganą funkcjonalność znacznie taniej niż w przypadku innych analogowych analizatorów wideo wykorzystywanych w przeszłości.

LabVIEW i TestStand umożliwiły stworzenie w pełni zautomatyzowanego rozwiązania przeznaczonego do testowania systemów audio, wideo oraz interfejsów sieciowych w urządzeniu Turbo iDDR. Produkty firmy National Instruments stanowią uniwersalną platformę testową z możliwością wykorzystania do prac badawczych nad kolejnymi produktami. Dzięki zastosowaniu konwertera analogowo- cyfrowego PXI-5122 i oprogramowania VideoMaster firma jest w stanie znacznie zredukować czas pomiarów oraz zwiększyć efektywność testowania.

Pomiary, których wykonanie w przeszłości wymagało wiele minut, obecnie zajmują jedynie kilka sekund. Co więcej, czas tworzenia systemu pomiarowego skrócono o 90% oraz całkowicie wyeliminowano konieczność wykonywania prac związanych z oryginalnym programem. Obecnie trwają prace nad wysoce wydajnymi produktami tworzonymi dla rynku transmisji, wyposażonymi w większą liczbę wejść i wyjść niż w przypadku Turbo iDDR. Firma zakłada, że wykorzystując nowy system testowy, osiągnie kolejny sukces. Oprogramowanie i sprzęt National Instruments pozwalają na korzystanie ze wspólnej platformy sprzętowej i programowej.

Umożliwiają łatwe wykorzystywanie innowacji testowych z jednego projektu w innym, praktycznie na zasadzie stosowania gotowych elementów.

Jonathan Geist – Grass Valley


National Instruments Poland Sp. z o.o.,

Salzburg Center
ul. Grójecka 5, 02-025 Warszawa
tel: +48 22 328 90 10
faks: +48 22 331 96 40
e-mail: ni.poland@ni.com
www.ni.com/poland
Bezpłatna infolinia: 0 800 889 89