NXP przejmuje linię MCU od Sharp

| Gospodarka

NXP Semiconductors, niezależna firma utworzona przez koncern Philips, poinformowała o przejęciu 3 lipca 2007 roku linii mikrokontrolerów BlueStreak, należącej uprzednio do Sharp Microelectronics. Jest to już jej drugie przejęcie w tym roku.NXP ma obecnie możliwości produkcji i sprzedaży kompletnej linii mikrokontrolerów bazujących na procesorach ARM7 i ARM9, wcześniej oferowanych przez Sharp.

NXP przejmuje linię MCU od Sharp

Przejęcie rozszerza ofertę NXP do 50 mikrokontrolerów ARM, pozwalając konsumentom na wybór najlepszego dla nich rozwiązania w zakresie ceny, wydajności, możliwości i zużycia prądu oraz daje wyraźny sygnał o zaangażowaniu firmy w linię produktów bazujących na procesorach ARM.

Strategia i finanse

Obroty NXP w 2006 roku w poszczególnych regionach (łącznie 4,96 mld euro). Źródło: NXP

Spółka poinformowała, że jej przyszły rozwój będzie opierał się na naturalnej ekspansji oraz kolejnych przejęciach. Strategia ta, według kierownictwa NXP, będzie przełomem w rozwoju przedsiębiorstwa we wszystkich głównych segmentach rynku mikrokontrolerów, na którym firma zajmuje czołową pozycję.

Pod koniec lipca spółka ogłosiła wyniki finansowe II kwartału. Obroty wyniosły 1,141 mld euro wobec 1,115 mld w I kwartale, co oznacza kwartalny wzrost o 2,3% oraz spadek o 4,8% w stosunku do II kwartału poprzedniego roku. Pogarszające się marże i obroty firmy w pierwszej połowie 2007 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2006 są wynikiem ogólnej słabości rynku, jednak NXP będzie kładła nacisk zarówno na wzrost wyników całej firmy, jak i obrotów trzech kluczowych jednostek organizacyjnych: półprzewodników mobilnych/osobistych, domowych oraz przeznaczonych na tzw. rynek multimarket, które odnotowały nie najlepsze wyniki.

W przyszłości NXP będzie prawdopodobnie działać także na innych płaszczyznach. Na koniec 2006 roku firma dysponowała 939 mln euro w gotówce, natomiast na końcu I kwartału 2007 roku ilość tej gotówki zmniejszyła się do 620 mln euro. Jest to m.in. wynikiem nabycia działu komunikacji komórkowej firmy Silicon Laboratories za ok. 220 mln euro, dzięki czemu NXP uzyskała technologię RF CMOS, używaną w zastosowaniach bezprzewodowych. Na koniec II kwartału firma dysponuje 514 mln euro, dzięki czemu będzie w stanie samodzielnie sfinansować kolejne przejęcia o małej lub średniej wielkości. Nie jest jeszcze wiadomo, które rynki lub konkurenci będą w obszarze zainteresowania NXP, ale poprzednie przejęcia wskazują, że firma ma wzmocnić swój stan posiadania w niektórych sektorach. Ma się to odbywać poprzez rozwój bazy produktów oraz zwiększenie marż zarówno dzięki przejęciom, jak i przez oszczędniejsze gospodarowanie zasobami, wdrażając jednocześnie plan redukcji kosztów. Przejęcie gamy produktów BlueStreak od Sharp Microelectronics jest potwierdzeniem tej strategii oraz umocni i tak już silną pozycję firmy na rynku mikrokontrolerów. Linia BlueStreak zawiera 16- i 32-bitowe układy MCU używane w szerokim zakresie zastosowań zarówno konsumenckich, jak i przemysłowych. Rynek 32-bitowych mikrokontrolerów jest strategicznym obszarem firmy ARM Holdings, więc przejęcie rodziny mikrokontrolerów BlueStreak wyraźnie pokazuje, że także NXP docenia wykorzystanie na rynku przemysłowym MCU bazujących na procesorach ARM.

Atak na rynek japoński

Wskutek transakcji przejęcia firma uzyskała wiele produktów, dzięki którym zaistnieje na rynkach azjatyckich, a w szczególności na japońskim. Analiza obrotów spółki w 2006 roku pokazuje, dlaczego NXP zabiega o konsumentów z Japonii, drugiej największej światowej gospodarki oraz głównego centrum działalności projektowej przemysłu elektronicznego. Nie istnieje region, w którym sprzedaż NXP byłaby dominująca, ale obroty w Japonii były na tyle nieznacznie, że nie figurują samodzielnie w geograficznym zestawieniu obrotów firmy w 2006 roku (rys. 1).

Grzegorz Michałowski