Ekologia w elektronice

| Gospodarka Artykuły

Ekologia w elektronice to odbywająca się raz na dwa lata konferencja naukowo-techniczna poświęcona problemom związanym z wpływem urządzeń elektronicznych na środowisko naturalne. Spotkanie zostało zorganizowane w warszawskim Domu Technika NOT i trwało dwa dni (26-27 maja). W konferencji wzięło udział około 60 osób, wśród nich znaleźli się goście z Norwegii, Szwecji, Austrii, Niemiec, Chin i Bułgarii.

Ekologia w elektronice

Obecna konferencja jest już piątą edycją imprezy, która odbywa się co dwa lata. W tym roku została ona zorganizowana razem z europejsko-chińskim seminarium „Zielona Elektronika”, którego celem była wymiana doświadczeń oraz rozszerzenie współpracy badawczej i biznesowej między Europą a Chinami w zakresie „zielonej elektroniki”. Na seminarium były również prezentowane zagadnienia związane z realizacją projektu europejskiego EC-Gepro (Europe - China Cooperation in Green Electronics Production Research), który kreuje zespoły badawcze do współpracy Europy i Chin w zakresie elektroniki przyjaznej środowisku. Rozwój wzajemnych partnerskich stosunków miedzy Unią Europejską i Chinami jest obecnie sprawą priorytetową dla obu stron z uwagi na dynamiczny rozwój gospodarki Chin oraz konieczność wspólnych działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Program był bardzo bogaty i obejmował 25 wykładów poświęconych ekologii w nanotechnologii, materiałom do produkcji elektronicznej, takim jak bezołowiowe spoiwa lutownicze oraz materiałom do produkcji podzespołów elektronicznych, metodom badania składu chemicznego produktów, zagadnieniom projektowania proekologicznego wyrobów, metodom demontażu i recyklingu wyrobów elektronicznych wraz z omówieniem regulacji prawnych w zakresie „zielonej elektroniki”, jak również wyzwaniom w zakresie podejmowania tematyki badawczej dotyczącej ekologii w elektronice, w ramach programów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Marek Gonera - Sekretarz Komitetu Organizacyjnego konferencji „Ekologia w elektronice”

Kiedy powstał pomysł zorganizowania konferencji poświęconej zagadnieniom ekologicznym w elektronice?

Pomysł zorganizowania konferencji poświęconych zagadnieniom ekologicznym w elektronice pojawił się w trakcie jednego z moich wyjazdów zagranicznych związanych z pracą naukową około 10 lat temu. W tamtym czasie Austriacy i Niemcy dyskutowali na konferencjach na temat szkodliwości odpadów elektronicznych zgromadzonych na wysypiskach śmieci i pojawiały się pierwsze zapowiedzi, iż zagadnienia te w przyszłości zostaną unormowane prawnie. Wiadomo było, że kiedyś problemy związane z wpływem elektroniki na środowisko w naturalny sposób dotrą do również Polski, dlatego postanowiłem zorganizować krajowy odpowiednik dla spotkań funkcjonujących na zachodzie Europy. Pierwsza konferencja została zorganizowana przez Przemysłowy Instytut Elektroniki w 2000 r., obecnie po połączeniu PIE i ITR jest ona organizowana przez Instytut Tele- i Radiotechniczny i ma rangę imprezy międzynarodowej.

Jakie cele stawiają sobie organizatorzy?

Profil konferencji przez cały czas się zmienia. Na początku celem było zwrócenie uwagi środowiska naukowego, przemysłu i samorządów na problemy ekologiczne, potem w kolejnych latach uwaga skoncentrowana została na zmianach w prawie i wchodzących w życie dyrektywach. Obecnie większość dotychczasowych uczestników konferencji skupia się na realizacji i wcielaniu w życie przedsięwzięć, które są wynikiem przyjętych w Polsce regulacji prawnych. Dlatego obecnie „Ekologia w Elektronice” ewoluuje w stronę wydarzenia o charakterze naukowym.

Zmiany te wynikają również z tego, że pojawiły się też inne konferencje o podobnej tematyce przeznaczone dla wzbogacania wiedzy pracowników samorządów i podobnych instytucji, które na bieżąco zajmują się problemami związanymi z ekologią. Po prostu elektronika stała się jednym z wielu elementów, które w uznany sposób wpływają na środowisko i są w zakresie zainteresowań służb i organów administracji.

Jakie korzyści dla ITR płyną z organizacji tej konferencji?

Dla Instytutu Tele- i Radiotechnicznego konferencja jest okazją do mobilizacji i integracji środowiska w zakresie tematyki, która zawsze była jednym z wiodących obszarów naszej aktywności. Jest to również forma promocji naszych osiągnięć i dorobku.

W omawianej tematyce stale się coś dzieje, trwają prace naukowe i prowadzone są badania. Nasze spotkanie jest tym samym ciekawym forum wymiany informacji miedzy osobami uwikłanymi w te zagadnienia. Przez cały czas również praktyczny aspekt towarzyszy wszystkim naszym działaniom. Stąd prezentujemy podczas konferencji wyniki prac rozwojowych, które mogą być wdrożone do wykorzystania w MŚP.

Robert Magdziak

Zobacz również

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie