Spółka Grodno sfinalizowała przejęcie sieci Bargo

| Gospodarka

W wyniku przejęcia sieci hurtowni elektrycznych Bargo ogólnopolska sieć Grodna zwiększyła się do 66 punktów. Firma ma w planach kolejne akwizycje, a  - jak zaznaczył prezes Grodna Andrzej Jurczak - sprzyjające okoliczności przyspieszają decyzje sprzedających, którzy obecnie sami zgłaszają się z propozycjami transakcji. Koszt zakupu Bargo wyniósł 12,5 mln zł, a źródłem finansowania był kapitał własny Grodna oraz kredyt bankowy w wysokości 10 mln zł.

Spółka Grodno sfinalizowała przejęcie sieci Bargo

Spółka Bargo zachowa odrębność organizacyjną, ale zostanie z Grodnem w pełni zintegrowana logistycznie i operacyjnie. Przejęcie hurtowni elektrycznej Bargo to szósta i jednocześnie największa tego typu transakcja w historii Grodna. Bargo dysponuje 9 punktami sprzedaży w województwie mazowieckim i ma dużą bazę klientów.

źródło: WNP