Zmiana technologii w mikrokontrolerach AVR

| Gospodarka

Mając na uwadze zmniejszenie poboru mocy przez mikrokontrolery, firma Atmel wprowadza do oferty układy produkowane w nowej, cieńszej technologii. Zmiana technologii ma na celu zmniejszenie poboru mocy głównie w trybie Active i Idle. Dodatkowo ulepszono kilka elementów peryferyjnych, min. POR i TWI. Poniżej przedstawiono różnice w poborze prądu między układami Atmega16 i Atmega16A: Tryb pracy Warunki Atmega16 Atmega16A Zmiana Active Vcc=3 V, f=1 MHz 1,1 mA 0,6 mA -45% Vcc=5 V, f=8 MHz 12 mA 7,0 mA -42% Idle Vcc=3 V, f=1 MHz 0,3 mA 0,2 mA -33% Vcc=5 V, f=8 MHz 5,1 mA 2,7 mA -47% Nowe układy są w 100% kompatybilne pinowo i funkcjonalnie ze swoimi poprzednikami. Wszystkie parametry elektryczne (oprócz poboru prądu) i charakterystyki pozostają bez zmian. Przy okazji zmiany technologii Atmel wprowadza nowe oznaczenie układów i upraszcza nomenklaturę. Do symbolu dodany jest sufiks „A”. Na dzień dzisiejszy wprowadzono do oferty układy ATtiny13A, ATmega16A i ATmega32A. Układy w starej technologii będą nadal produkowane, jednak Atmel nie zaleca stosowania ich w nowych projektach. Dokładne różnice między nowymi i starymi układami opisują noty migracyjne i katalogowe dostępne na stronie www.atmel.com Więcej informacji: JM elektronik, 44-100 Gliwice, ul. Karolinki 58, tel.: 032-339-69-01, fax: 032-339-69-09, e-mail: jm@jm.pl, www.jm.pl

Zmiana technologii w mikrokontrolerach AVR

Zobacz również