wersja mobilna
Online: 1054 Środa, 2017.12.13

Biznes

Jak powstał przemysł elektroniczny w Polsce?

czwartek, 12 października 2017 11:08

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji umożliwia nabycie publikacji zatytułowanej "Zarys historii elektroniki w Polsce", zainicjowanej przez osoby, które tworzyły podwaliny nowoczesnego przemysłu elektronicznego w naszym kraju. Książka stanowi przypomnienie i utrwalenie dorobku i osiągnięć zakładów produkcyjnych polskiego przemysłu elektronicznego oraz jego bazy naukowo-badawczej i rozwojowej. Opracowanie obejmuje historię elektroniki w Polsce w XX i XXI wieku.

W książce zebrano najważniejsze informacje o polskiej elektronice - dziedzinie, która była i jest motorem napędowym praktycznie wszystkich dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Pod pojęciem elektroniki rozumiana jest przede wszystkim technologia elektronowa (materiały i podzespoły dla elektroniki), a także jej zastosowania w sprzęcie powszechnego użytku oraz
w sprzęcie profesjonalnym.

Zastosowania elektroniki w informatyce, telekomunikacji, elektronice medycznej, automatyce, robotyce i miernictwie elektronicznym, energoelektronice oraz w pozostałych dziedzinach ludzkiej działalności zostały podane jedynie skrótowo. Opisany też został rozwój elektroniki na wybranych wyższych uczelniach.

Praca ma charakter faktograficzno-historyczny. Oparta jest w przeważającej części na dostępnej dokumentacji źródłowej oraz na informacjach lub wspomnieniach osób blisko związanych z prezentowaną tematyką. Poszczególne rozdziały obejmują odrębne okresy historyczne, opisując uwarunkowania zewnętrzne, układ organizacyjny, bazę naukowo-badawczą, zakłady produkcyjne oraz jednostki wspomagające (biura projektowe, jednostki handlowe i serwisowe), zgrupowane głównie w dawnym Zjednoczeniu Przemysłu Elektronicznego UNITRA i jego późniejszych sukcesorach.

Znacznie szerzej i dokładniej w opracowaniu jest omówiony okres od 1970 do 1989 roku, w którym polska elektronika rozwijała się najbardziej dynamicznie i miała największy wpływ na rozwój innych branż i przemysłów polskiej gospodarki. Książka zawiera biogramy i notki biograficzne osób zasłużonych dla rozwoju elektroniki oraz wspomnienia i punkty widzenia na tę dziedzinę.

Tego typu publikacja ukazuje się po raz pierwszy - dotychczas nie podjęto próby opisania tego tematu mimo tego, iż rozwój polskiej elektroniki miał niezaprzeczalny i fundamentalny w skali kraju wpływ na rozwój całej gospodarki i życia społecznego.

Publikacja "Zarys historii elektroniki w Polsce" ma format książki B-5 o objętości bez mała 400 stron. Jest ona do nabycia u wydawcy aż do wyczerpania nakładu.

Więcej informacji oraz druki zamówień można znaleźć na stronie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, a także u wydawcy - e-mail: majax.pi@wp.pl, tel. 698136571.

źródło: KIGEiT, MAJAX

 

World News 24h

środa, 13 grudnia 2017 18:03

Japan’s Panasonic Corp and Toyota Motor Corp said they will consider jointly developing batteries for electric vehicles. The move could help Panasonic extend its lead as the world’s largest automotive lithium-ion battery manufacturer. The announcement builds on an existing agreement under which Panasonic manufactures batteries for Toyota’s gasoline hybrid and plug-in hybrid vehicles. Toyota said last year it was planning add fully electric vehicles to its product line-up - a strategic shift away from its previous position that it saw fuel-cell vehicles and plug-in hybrids as the most sensible technologies to make cars greener.

więcej na: www.reuters.com