Nowe produkty w ofercie TME

| Gospodarka Artykuły

W lipcu TME rozszerzyło swoją ofertę o produkty czterech kolejnych firm, stając się dystrybutorem: złącz kanadyjskiej firmy Edac (złącza szczelne serii 565 i 570 oraz hermafrodytyczne z serii 520), - produktów Energizer (baterie, akumulatory, ładowarki), obudów Boss Encolsures (akcesoria i obudowy 19'' z serii 180, 190, 200 i Europac oraz obudowy aluminiowe Minibox ), modułów i układów interfejsowych firmy FTDI (USB-RS232, USB-RS422/RS485, USB-SPI, USB-I2C, USB-FIFO, USB-MPSSE ).

Nowe produkty w ofercie TME