Ciekawa metoda prognozowania dla rynku elektroniki

| Gospodarka Aktualności

Jak informuje agencja IC Insights, rynek półprzewodnikowych układów scalonych wzrośnie w 2021 roku o 26% i o 11% w roku przyszłym. Tego typu wiadomości firmy analityczne publikują mnóstwo, ale rzadko kiedy podawana jest metodologia przedstawianych szacunków. Tym razem jest inaczej, co powoduje, że warto przyjrzeć się w jaki sposób tworzone są prognozy. Jednocześnie można spróbować sposób ten zastosować do własnej firmy i działalności.

Ciekawa metoda prognozowania dla rynku elektroniki

Być może reguła nie dotyczy tylko układów scalonych, ale ma szerszy wymiar i pozwala na ocenę całości elektroniki? Sprawdzić nie zaszkodzi, tym bardziej, że menedżerowie mają wszystkie potrzebne dane w pierwszym lepszym raporcie w Excelu.

Bazą do tej prognozy jest analiza wyników pomiędzy I a IV kwartałem każdego roku, która jest analizowana przez IC Insights od 24 lat i traktowana jako „wskaźnik kierunku rozwoju rynku” ilustrujący kierunek zmian i prawdopodobną stopę wzrostu. Powodem, dla którego ten model jest uznawany za dobry wskaźnik kierunku rocznego tempa wzrostu, jest sezonowość samego rynku elektroniki - pierwszy kwartał zasadniczo stanowi „podstawę”, na której opiera się przyszły wzrost.

Chociaż pierwszy kwartał tego roku jest zwykle uważany za kwartał „w dół” z uwagi na czynniki sezonowe (okres po świętach, ferie), dodatni współczynnik I/IV nie jest wcale rzadkim wydarzeniem. W ciągu 38 lat od 1984 do 2021 roku odnotowano 16 wzrostów rynku IC w I/IV kwartale (42% czasu). Nawet po zawężeniu przedziału czasowego do nowszych ram czasowych 2000-2021, było siedem przypadków, w których zmiany na rynku IC w I i IV kwartale były dodatnie i zapowiadały kolejny lepszy rok. Im większy współczynnik I/IV tym - zdaniem IC Insights - kolejny rok przyniesie lepsze rezultaty.

 
Wskaźnik kierunku rynku układów scalonych „I/IV” opracowany przez IC Insights i uaktualniany od 1984 roku

Zobacz również