Czasy dostaw elementów i materiałów - mamy stabilizację lub poprawę

| Gospodarka Produkcja elektroniki

Jeśli chodzi o czasy dostaw komponentów, to nastąpiła stabilizacja warunków lub ich poprawa. Powodem jest mniejszy popyt, ponieważ klienci przy pracy nad projektami płytek drukowanych coraz częściej myślą przyszłościowo, zastępując konwencjonalne i trudne do zdobycia komponenty bardziej dostępnymi alternatywami.

Czasy dostaw elementów i materiałów - mamy stabilizację lub poprawę

W zakresie podzespołów pasywnych, dzięki miniaturyzacji rezystorów i kondensatorów MLCC, producenci zdołali złagodzić wiele problemów z dostępnością i utrzymać wiele popularnych typów w rozsądnych terminach realizacji. Mniejszy popyt rynkowy na elektronikę użytkową też okazał się czynnikiem normalizującym czasy dostaw. W przypadku elementów mniej typowych, tj. na wyższe napięcia i o podwyższonej niezawodności, w niektórych sytuacjach opóźnienia w realizacji zamówień sięgają ponad 12 miesięcy.

Podobnie jest w zakresie rezystorów grubowarstwowych dużej mocy – ich dostępność jest ograniczona na skutek dużego popytu ze strony sektorów pojazdów elektrycznych i wojska, a także ograniczeń w dostawach materiałów do produkcji, takich jak tlenek aluminium i ruten, na skutek wojny na Ukrainie. Zmienna dostępność materiałów do produkcji, np. folii miedzianych, żywic i tkanin szklanych, również wpływa na produkcję PCB. Czasy dostaw sięgają tu 14-20 tygodni.