Aktualizacja norm dotyczących akredytacji laboratoriów medycznych

| Gospodarka Aktualności

Komisja Unii Europejskiej (UE) zaktualizowała wykaz norm zharmonizowanych stosowanych w procesie akredytacji laboratoriów zajmujących się rozwojem lub oceną wyrobów medycznych. Decyzją 2024/581 zastąpiono normę EN ISO 15189:2012 "Laboratoria medyczne: wymagania dotyczące jakości i kompetencji" bardziej zaktualizowaną wersją normy EN ISO 15189:2022 ze zmianami.

Aktualizacja norm dotyczących akredytacji laboratoriów medycznych

Dokumenty znajdujące się w wykazie norm zharmonizowanych mają zastosowanie na mocy rozporządzenia (WE) nr 765/2008 ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-l-2008-218-30,67798400.html