W pełni cyfrowe odbiorniki do pomiarów EMI i EMC zgodne z CISPR i MIL-STD 461

| Prezentacje firmowe Artykuły

Od kilku lat firma PMM rozwija w pełni cyfrowy odbiornik EMI/EMC. System jest modułowy, co pozwala na dobranie odpowiedniej konfiguracji w zależności od potrzeb.

W pełni cyfrowe odbiorniki do pomiarów EMI i EMC zgodne z CISPR i MIL-STD 461

Pomiary EMI i EMC są zazwyczaj trudne i skomplikowane. Trzeba mieć dużą wiedzę i doświadczenie, aby poprawnie przeprowadzić takie pomiary. Firma PMM, oferując rodzinę w pełni cyfrowych odbiorników pomiarowy EMI z analizatorem EMC, przyczyniła się do uproszczenia pomiarów, które może przeprowadzać nawet operator bez doświadczenia.

Architektura odbiornika oraz modułowa konstrukcja oraz długa lista akcesoriów pozwala kierować go zarówno do wymagających użytkowników, jak i użytkowników bez doświadczenia. Mała waga i własne zasilanie pozwalają na zastosowanie systemu w wielu różnorodnych pomiarach, także w laboratoriach i na poligonach. Było to możliwe dzięki oryginalności i efektywnemu rozwojowi poziomu technicznego laboratorium badań i rozwoju firmy PMM.

W efekcie otrzymano wiele innowacyjnych rozwiązań. Dołączone oprogramowanie tworzy sterowanie systemem proste i łatwe nawet dla początkujących. Dodatkowo oprogramowanie ma możliwość przeliczenia pomiarów z komory G-TEM na OATS (otwarte pole pomiarowe). Firma PMM oferuje upgrade oprogramowania za darmo ze stron Web. Tak samo można doposażyć odbiornik w nowe filtry i detektory (dzięki pełnej cyfryzacji odbiornika), co zapewnia pomiary zgodne z nowymi przyszłymi normami.

PMM 9010 – odbiornik do pomiarów głównie emisji przewodzonych (Conducted Emission) w zakresie od 10Hz do 30MHz jest kamieniem milowym systemu, który może rosnąć z potrzebami użytkownika. W pełni zgodny z CISPR, MIL-STD 461 i innymi standardami międzynarodowymi. Nadaje się także do pomiarów antenowych pola elektromagnetycznego oraz dzięki wbudowanemu generatorowi mierzy charakterystyki innych urządzeń.

PMM 9030 i PMM9060 – ultraszybki odbiornik PMM 903060 rozszerza zakres pomiarowy PMM 9010 do 3/6 GHz dla pomiarów emisji promieniowanej (Radiated Emission). Dzięki modułowi RF może mierzyć w pełni zgodnie z CISPR i MIL-STD. Szybkie i bezpieczne połączenie z PMM 9010 za pomocą światłowodu pozwala na umieszczenie modułu 9030 w polu pomiarowym (komorze, G-TEM-ie itp.), zapewniając pełne bezpieczeństwo przesyłanych danych pomiarowych. Dzięki takiej konfi guracji mierzone są tylko rzeczywiste wartości, a szum ogranicza się do minimum. Można więc wyeliminować kable wysokiej częstotliwości, które są drogie i sprawiają dodatkowe problemy.

PMM 9010/30P – wersja podobna do PMM 9010 (w pełni zgodny z CISPR, MIL-STD 461 do 30MHz) z dodatkowym zakresem do 30MHz–3GHz do badań precompliant w tym zakresie. Odbiornik przeznaczony jest głównie dla mniejszych firm, które nie potrzebują (i nie mogą, nie mając odpowiednich warunków – GTEM, komory bezechowej lub otwartego pola pomiarowego) badań zgodnych z CISPR i posiadają ograniczony budżet.

Wszystkie wymienione odbiorniki mają możliwość jednoczesnego pomiaru sześcioma z następujących detektorów: Peak, Quasi-Peak, C-AVG, AVG, RMS, RMSAverage, ADP. PMM oferuje także pełny zestaw akcesoriów niezbędnych do badań zgodnie z CISPR (np. 14, 15 itd.), jak sztuczne sieci (LINS do 350A), anteny, sondy prądowe i inne.

Jako rewelacyjny należy także uznać system pomiaru trzasków, który może być realizowany za pomocą jednego kanału (wersja tańsza) lub wszystkich 4 kanałów. Do ich pomiaru wystarczy tylko jeden pomiar, po którym odbiornik automatycznie wyznacza poziom odniesienia i przedstawia rezultaty. W planach są następne moduły na wyższe częstotliwości oraz akcesoriów. Dzięki technologii cyfrowej udało się ograniczyć koszty produkcji i użytkowania odbiorników.

UEI