TSP-BCMU360 - mały, uniwersalny, niezawodny

| Prezentacje firmowe Artykuły

Potrzeba zapewnienia niezawodności zasilania w najróżniejszych zastosowaniach, przy coraz większym rozproszeniu systemów, sprawia, że coraz bardziej popularne stają się małe lokalne systemy podtrzymania zasilania - od najprostszych zasilaczy buforowych, po kompletne systemy UPS, niejednokrotnie dorównujące funkcjonalnością dużym scentralizowanym rozwiązaniom. W ten trend wpisuje się szwajcarska firma Traco Electronic, od wielu lat rozwijając takie systemy.

TSP-BCMU360 - mały, uniwersalny, niezawodny

TSP-BCMU360 jest niewielkim modułem montowanym na szynie DIN, realizującym wszystkie najważniejsze funkcje systemu zasilania gwarantowanego DC małej mocy, do 360 W. Monitoruje wyjście współpracującego zasilacza AC/DC i w przypadku zaniku napięcia przełącza obciążenie na zasilanie z bufora akumulatorowego. W pełni kontroluje procesy ładowania i rozładowania podłączonego akumulatora kwasowo-ołowiowego, zapewniając pełne zabezpieczenie i sygnalizację.

Uniwersalność aplikacyjna

TSP-BCMU360 jest urządzeniem uniwersalnym: pozwala na budowę systemu o napięciu nominalnym 24 V lub 48 VDC, ustawianym jumperem dostępnym na obudowie. Jest jednostką autonomiczną - został zaprojektowany do współpracy z zasilaczami Traco z serii TSP, jednak może być użyty w połączeniu z dowolnym stabilizowanym zasilaczem AC/DC o odpowiednim napięciu wyjściowym i mocy.

Do poprawnej pracy nie jest potrzebne żadne dodatkowe połączenie sygnałowe z zasilaczem. Dodatkowo, poza podtrzymaniem bateryjnym, umożliwia również redundancję. Może być zasilany z dwóch niezależnych źródeł napięcia stałego, co dodatkowo zwiększa niezawodność systemu zasilania.

Współpraca z akumulatorem

Szczególną uwagę poświęcono obsłudze podłączonego akumulatora, który w tego typu systemach jest elementem kluczowym dla niezawodności i często decydującym o kosztach. Moduł współpracuje z pojedynczym 12-woltowym akumulatorem kwasowo-ołowiowym o odpowiedniej pojemności, niezależnie od ustawionego napięcia systemu, 24 lub 48 V.

Akumulator jest ładowany stałym prądem, o typowej wartości 1 A, w trakcie normalnej pracy, gdy na wejściu modułu jest obecne napięcie o odpowiedniej wielkości. Po osiągnięciu napięcia końca ładowania układ przechodzi w stan podładowywania stałym napięciem.

Próg końca ładowania może być regulowany ręcznie zewnętrznym potencjometrem. Dodatkowo moduł zapewnia kompensację temperaturową tego progu za pomocą podłączonego czujnika temperatury akumulatora. W przypadku zaniku napięcia wejściowego i przełączenia na zasilanie akumulatorowe, napięcie akumulatora jest podbijane do ustawionej wartości i utrzymywane na stałym poziomie przez wbudowaną przetwornicę DC/DC, aż do powrotu napięcia wejściowego do optymalnej wartości lub rozładowania akumulatora.

Akumulator jest w pełni zabezpieczony: przed nadmiernym rozładowaniem, przeciążeniem lub zwarciem, nadmiernym napięciem i odwrotną polaryzacja napięcia. Dodatkowo jego sprawność jest okresowo testowana pod obciążeniem, co 15 s lub co 10 minut, zależnie od wybranej opcji. Może też zostać całkowicie odłączony zewnętrznym sygnałem.

Funkcjonalność

Funkcjonalność modułu uzupełniają wyjścia sygnalizacyjne, umożliwiające odpowiednią reakcję zasilanych układów: DC-IN-OK - informujące o poprawności napięcia wejściowego, DC-OUT-OK - wskazujące właściwy poziom napięcia na wyjściu modułu, BATT-OK - aktywne, gdy podłączony akumulator jest sprawny i naładowany. Są to wyjścia przekaźnikowe, izolowane od reszty układu.

Moduł TSP-BCMU360 może przekształcić dowolny zasilacz 24 lub 48VDC w system zasilania gwarantowanego DC-UPS. Jest urządzeniem klasy przemysłowej, zapewniającym dużą sprawność i niezawodność, spełniającym niezbędne normy, zaprojektowanym pod kątem maksymalnego wydłużenia czasu życia zastosowanych akumulatorów, są do użycia w pomieszczeniach i na zewnątrz. Jest pierwszym tak zaawansowanym urządzeniem DC-UPS w swojej klasie.

Tadeusz Drozdek
AMTEK Spol. s r.o. Sp. z o.o.

www.amtek.pl

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie