PICMG rozwija standardy otwartego interfejsu

| Prezentacje firmowe Artykuły

Jednym z najbardziej aktywnych uczestników grupy standaryzacyjnej PICMG (PCI Industrial Computer Manufacturers Group), która stawia sobie za cel kształtowanie standardów otwartego interfejsu przemysłowego, jest firma Harting.

PICMG rozwija standardy otwartego interfejsu
Rys. 1. Szafki montażowe
dla ATCA

Zdefiniowanie standardów otwartego interfejsu przemysłowego należy obecnie do jednych z najważniejszych potrzeb rozwijającego się przemysłu, dlatego współpraca oraz wspólny wysiłek firm jest oceniany jako dobry sposób zapewnienia sobie perspektyw na przyszłość oraz uzyskania wpływu na treść opracowywanych norm.

Udział Hartinga w działalności zespołu PICMG polega na profesjonalnym doradztwie technicznym i wsparciu dla innych członków w zakresie technik aplikacji złączy przemysłowych. Obejmuje to aspekty mechaniczne i elektryczne złączy, a także zagadnienia integralności sygnałowej. Praca w grupie to cotygodniowe telekonferencje i regularne spotkania grup roboczych. Duże zaangażowanie świadczy o znaczeniu, jakie Harting oraz inni uczestnicy przywiązują do tego przedsięwzięcia. Aktywność PICMG nie ogranicza się tylko do dyskusji czy konsultacji, gdyż wszystkie nowe produkty i technologie sprawdzane są za pomocą symulacji i testów oraz badane w centralnym laboratorium firmy Harting na bieżąco współpracującym z SI Competence Center.

Działalność standaryzacyjna obejmuje różne obszary. Dwie grupy Rugged MicroTCA zajmują się aspektami mechanicznymi standardu MicroTCA w celu wykorzystania architektury systemu przeznaczonej do zastosowań telekomunikacyjnych w trudniejszych warunkach pracy: w przemyśle, lotnictwie lub transporcie. Kolejne grupy zajmują się rozwojem CompactPCI Plus, który jest zmodernizowaną wersją standardu CompactPCI. Modernizacji tej dokonano w celu uniknięcia zasadniczych zmian mechanicznych i zachowania pełnej kompatybilności. CompactPCI Plus to istniejąca struktura szyny PCI rozszerzona o szeregową transmisję danych punkt-punkt. Zwiększone możliwości przesyłu danych i poprawiona funkcjonalność dają możliwość pracy protokołu szeregowej transmisji w prostej architekturze gwiazdy.

Rys. 2. Szafki montażowe
dla Compact PCI

PICMG zajmuje się również stroną elektryczną. Standard PICMG 3.1 opisuje użycie protokołów ethernetowych w architekturze PICMG 3.0 (znanej również jako AdvancedTCA lub ATCA). Istniejąca specyfikacja PICMG 3.1 jest obecnie rozszerzana w celu obsługi nowego protokołu szeregowego 10 GBps zgodnie z IEEE 802.3ap_KR.

Z kolei grupa PICCC (PCI Industrial Computers Channel Characterization) dąży do bardziej dalekosiężnego celu: opracowania definicji kanałów transmisyjnych dla transferu dużej ilości danych. W przyszłości wszystkie specyfikacje PICMG oraz zapewne również inne rozwiązania własnościowe będą zgodne opracowanymi wytycznymi. Specyfikacja ta ma wiele zalet. Zunifikowana nomenklatura interfejsów w kanałach transmisji pomaga zapobiec kosztownym rozbieżnościom między producentami komponentów i projektantami układów oraz systemów.

Lepsza definicja modeli symulacyjnych i danych pomiarowych poprawi wymienialność i porównywalność tych danych oraz modeli. Przyczyni się do szybszego projektowania nowych aplikacji. Oznacza to, że producenci komponentów będą dysponowali wiedzą specjalistyczną dla tworzenia tych danych, a lepsza porównywalność pozwoli skoncentrować uwagę na jakości samych komponentów. Da to firmie Harting przewagę konkurencyjną, gdyż dysponuje już ona wiedzą specjalistyczną, a jakość zawsze odgrywała znaczącą rolę.

Zobacz również