Programowalny liniowy czujnik Halla z wewnętrznymi kondensatorami i obwodem diagnostyki

Kategoria produktu: Aparatura energetyczna

Firma Allegro Microsystems powiększa ofertę liniowych czujników Halla o nowy model A1342 wyposażony w wewnętrzne kondensatory bocznikowe, wyjście z otwartym kolektorem i zaawansowany układ diagnostyczny. Jest to czujnik produkowany w technologii BiCMOS, zawierający element Halla, precyzyjny układ kompensacji temperatury, wzmacniacz, układ eliminacji offsetu, układ linearyzacji sygnału wyjściowego i zespół zaawansowanych obwodów diagnostycznych.

A1342 oferuje niespotykane wcześniej w tego typu czujnikach możliwości programowania parametrów ścieżki sygnałowej, pozwalające precyzyjnie dopasować sygnał wyjściowy do natężenia pola magnetycznego.

Kluczową zaletą tego układu jest zdolność do przetwarzania nieliniowego natężenia pola magnetycznego na liniowy sygnał wyjściowy. Aby to umożliwić, wprowadzono 16-segmentową linearyzację poprzez dobór współczynników korekcyjnych zapisywanych w wewnętrznej pamięci EEPROM.

Użytkownik może programować rodzaj protokołu wyjściowego jako SENT lub PWM. Oba pozwalają na uzyskanie 12-bitowej rozdzielczości. Protokół SENT obsługuje tryby SSENT i ASENT różniące się sposobem uzyskiwania dostępu do danych (Sequential SENT/Addressable SENT).

Pozwala uzyskiwać dostęp do maksymalnie 4 czujników podłączonych do wspólnej szyny, co przyspiesza komunikację. A1342 oferuje szerokość zakresu pomiarowego od ±40 do ±1800 Gs.

Zawiera obwód diagnostyczny sygnalizujący zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie zasilania, przegrzanie, rozwarcie oraz wykroczenie natężenia pola magnetycznego poza przyjęte wartości progowe.

Jest produkowany w 3-wyprowadzeniowej obudowie SIP. Jest przystosowany do pracy w zakresie temperatur otoczenia od -40 do +150°C.

Zapytania ofertowe
Programowalny liniowy czujnik Halla z wewnętrznymi kondensatorami i obwodem diagnostyki
Zapytanie ofertowe