Cyfrowy generator impulsów/opóźnienia o rozdzielczości 250 fs i zawartości jitteru <25 ps rms

Kategoria produktu: Sprzęt i usługi kalibracji

Berkeley Nucleonics wprowadza do sprzedaży cyfrowy generator impulsów/opóźnienia o rozdzielczości 250 fs i zawartości jitteru <25 ps rms, oznaczony symbolem 745-OEM. Jest to przyrząd dla producentów OEM, nie zawierający wyświetlacza, przycisków, pokręteł ani jakichkolwiek innych elementów mechanicznych do regulacji.

Umożliwia wytwarzanie sygnałów bramkujących, synchronizujących i wyzwalających oraz opóźnień o czasie trwania do 20 s. Może znaleźć zastosowanie do synchronizacji laserów, kamer, systemów akwizycji danych i innych, gdzie wiele przyrządów lub funkcji musi być synchronizowanych z pojedynczego źródła.

Model 745-OEM jest dostarczany w postaci modułu ze złączami MCX zapewniającymi krótkie czasy narastania oraz brak szumów i opóźnień wprowadzanych przez kable i złącza BNC na panelu frontowym.

Wersja standardowa zawiera 4 kanały sygnałowe z możliwością niezależnej regulacji opóźnienia, szerokości i amplitudy impulsu. Dodatkowo, dostępny jest wariant 8-kanałowy również w cenie poniżej 5000 USD.

Programowanie parametrów przyrządu odbywa się przez Ethernet, wbudowany web-serwer lub opcjonalnie przez interfejs USB.

Zapytania ofertowe
Cyfrowy generator impulsów/opóźnienia o rozdzielczości 250 fs i zawartości jitteru <25 ps rms
Zapytanie ofertowe