Energooszczędny transceiver Bluetooth LE + 802.15.4 do aplikacji smart home

Infineon powiększa ofertę transceiverów do standardu urządzeń Matter smart-home o energooszczędny, bezpieczny i skalowalny transceiver wieloprotokołowy AIROC CYW30739, zapewniający obsługę standardów Bluetooth LE i 802.15.4. Realizuje on szyfrowaną komunikację pomiędzy urządzeniami współpracującymi w ramach sieci Matter. Zapewnia czułość wynoszącą -95,5 dBm przy pracy w trybie Bluetooth LE i -103,5 dBm w trybie 802.15.4, zapewniającą duży zasięg transmisji i małe ryzyko zrywania połączeń. Pracą układu steruje szybki mikrokontroler ARM Cortex-M4, taktowany zegarem 96 MHz z wewnętrzną jednostką obliczeń zmiennoprzecinkowych i zoptymalizowanym systemem pamięci Flash + RAM + ROM.

Infineon oferuje szeroki zakres układów scalonych do pracy w standardzie Matter, w tym transceiverów AIROC Wi-Fi, AIROC Bluetooth i 802.15.4 oraz mikrokontrolerów PSoC 6. Projektanci mogą przyspieszyć wprowadzenie nowych produktów na rynek, korzystając z oprogramowania Infineon o otwartym kodzie źródłowym, dostępnego w repozytorium Matter oraz dodatkowych funkcji specyficznych dla Matter w oprogramowaniu i narzędziach ModusToolbox. Najnowsza wersja ModusToolbox jest już dostępna do pobrania pod adresem http://www.cypress.com/modustoolbox.

Zapytania ofertowe
Energooszczędny transceiver Bluetooth LE + 802.15.4 do aplikacji smart home
Zapytanie ofertowe