Altium Designer w wersji 18 z nowym interfejsem użytkownika i obsługą architektury 64-bitowej

Kategoria produktu: Moduły elektroniczne OEM

Firma Altium ogłasza wydanie Altium Designer w wersji 18, będącego pakietem jednocześnie nowoczesnym i łatwym w użyciu. Dzięki opiniom użytkowników i własnym wysiłkom firmy włożonym w badania i rozwój, w Altium Designer 18 wprowadzono kluczowe aktualizacje i funkcje oraz znacznie zwiększono wydajność projektowania.

Do ważniejszych nowości należy zaliczyć zmieniony, bardziej intuicyjny interfejs użytkownika oraz obsługę architektury 64-bitowej, która w zestawieniu z wielowątkowymi optymalizacjami zadań zwiększa szybkość projektowania zwłaszcza dużych, złożonych płyt PCB.

Wprowadzono nowy moduł Multi-Board wspierający realizację projektów na kilku płytkach drukowanych i ułatwiający zarządzanie połączeniami w czasie rzeczywistym, rozbudowano autorouter o funkcje length tuning i pin-swapping oraz zmodernizowano edytor ActiveBOM, łączący obecnie wykaz podzespołów z aktualizowanymi danymi od producentów.