Wielokierunkowe styki sprężynowe do zastosowań wymagających elastyczności połączeń

Choć na rynku dostępnych jest obecnie wiele rodzajów styków sprężynowych, wersje mogące pracować również w poziomie są mniej powszechne. Jednak zapotrzebowanie na konstrukcje elektroniczne o dużej gęstości oznacza, że ​projektanci potrzebują większej elastyczności, jeśli chodzi o sposób łączenia płytek drukowanych. Firma Harwin rozszerza ofertę styków sprężynowych o dwie kolejne wersje do montażu powierzchniowego, S1961-46R i S1971-46R, mogące obsługiwać zarówno pionowe, jak i poziome orientacje połączeń.

Są one dostępne w mniejszych formatach od wcześniejszych odpowiedników; ich wysokość wynosi odpowiednio 3,55 mm i 4,55 mm. Oba mogą pracować z maksymalnym prądem 14 A, dzięki czemu oprócz transmisji sygnałów nadają się również do zastosowań na liniach zasilania i uziemienia. Ponieważ łączenie odbywa się za pomocą dotyku, a nie przesuwania, zapewniają dłuższą żywotność od tradycyjnych ocynowanych złączy poziomych, wynoszącą ponad 5000 cykli.

Nowe złącza uzupełniają ofertę wcześniejszych modeli S1941-46R, S1941-42R i S1951-46R o większych rozmiarach. Podobnie, jak one mogą być montowane na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych przy użyciu maszyn pick-and-place.

Zapytania ofertowe
Wielokierunkowe styki sprężynowe do zastosowań wymagających elastyczności połączeń
Zapytanie ofertowe
Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie