3-amperowy autonomiczny układ ładowania akumulatorów litowych

Produkt firmy:

Texas Instruments

Kategoria produktu: Podzespoły energoelektroniczne

bq25606 to szybki, autonomiczny układ ładowania akumulatorów litowo-jonowych i litowo-polimerowych, mogący pracować z maksymalnym prądem wyjściowym równym 3 A. Jego niskoimpedancyjna ścieżka wysokoprądowa i praca w trybie impulsowym skracają czas ładowania i wydłużają czas pracy urządzeń w cyklu rozładowania. Układ akceptuje napięcia wejściowe z szerokiego zakresu od 3,9 do 13,5 V, co pozwala na współpracę z portem USB 2.0/3.0 i zasilaczami sieciowymi zgodnymi z USB. Jest zabezpieczony przed przepięciami do 22 V.

Zapewnia sprawność sięgającą 92%, dokładność stabilizacji napięcia ładowania ±0,5% i dokładność stabilizacji prądu ładowania ±6%. Jego struktura obejmuje cztery tranzystory FET: blokujący wejściowy, high-side/low-side w przetwornicy oraz wyjściowy pomiędzy akumulatorem i przetwornicą. Gdy wbudowany interfejs USB zidentyfikuje wejściowy zasilacz jako nieznany, wówczas maksymalny prąd wejściowy jest ustalany za pomocą rezystora podłączonego do linii ILIM.

Układ spełnia również wymogi specyfikacji USB On-the-Go. Może pracować przy głęboko rozładowanym akumulatorze oraz po odłączeniu akumulatora. bq25606 rozpoczyna i kończy proces ładowania automatycznie, bez kontroli programowej. Dokonuje pomiaru napięcia akumulatora w trzech fazach: kondycjonowania wstępnego, stałego prądu i stałego napięcia.

Proces kończy się, gdy prąd ładowania zmniejszy się poniżej, a napięcie akumulatora wzrośnie powyżej ustalonej wartości progowej. Po obniżeniu się napięcia akumulatora poniżej wartości progowej, cykl ładowania zaczyna się automatycznie. bq25606 zawiera zestaw funkcji zabezpieczających zarówno własną strukturę, jak i akumulator.

Należą do nich termistor NTC do monitorowania temperatury, timer bezpieczeństwa mierzący czas ładowania oraz zabezpieczenie nadnapięciowe i nadprądowe. Prąd ładowania jest automatycznie ograniczany po przekroczeniu temperatury złącza +110°C. Na wyjściu STAT raportowany jest status ładowania i wystąpienie jakiegokolwiek błędu. bq25606 jest zamykany w obudowie QFN-24 (4 x 4 mm).