Kondensatory DC-link o małej indukcyjności wewnętrznej z zabezpieczeniem nadciśnieniowym

Kategoria produktu: Podzespoły pasywne

Rodzina kondensatorów DC-link GA85 Mesis firmy Electronicon powiększyła się o nową serię E67, obejmującą modele o jeszcze większym współczynniku pojemność/objętość i bardzo małej indukcyjności wewnętrznej. Jednak na uwagę zasługuje coś innego: są to pierwsze na rynku kondensatory DC-link z rzeczywiście działającym zabezpieczeniem nadciśnieniowym.

Kondensatory GA85 E67 wyróżniają się małą indukcyjnością wewnętrzną i małymi stratami. Cechy te pozwalają na ich stosowanie jako wysokoprądowych kondensatorów DC-link o dużej częstotliwości pracy. W wersjach z dwoma zaciskami osiągana jest indukcyjność poniżej 40 nH, nawet w przypadku kondensatorów o dużej pojemności, zamykanych w obudowach o wysokości 280 mm, natomiast w przypadku wersji z zaciskami krzyżowymi, indukcyjność nie przekracza 20 nH.

Podobnie, jak w przypadku kondensatorów wcześniejszej serii GA85 E66, kondensatory E67 są produkowane w szczelnych metalowych obudowach, zapewniających skuteczną ochronę przed wilgocią i zanieczyszczeniem szkodliwymi substancjami. Dopuszczają one kondensację wilgoci odpowiadającą testom IEC w warunkach 85% RH @ 85°C. Uszczelniona obudowa spełnia ponadto wymogi HL3 w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zgodnie ze standardem kolejowym EN 45545.

Kondensatory E67 jako pierwsze na świecie zostały wyposażone w innowacyjne zabezpieczenie przed nadciśnieniem Mesis, zaprojektowane przez firmę Electronicon. Podobnie, jak pochodzące z jej oferty bezpieczniki BAM, reagują mechanicznie na wzrost ciśnienia wewnętrznego, zwykle związany z awarią kondensatorów foliowych. Zabezpieczenie Mesis działa również bez zewnętrznej płytki drukowanej, dołączanej do obudowy. Kondensator może być trwale zainstalowany i podłączony do sztywnych szyn zbiorczych o małej indukcyjności, bez pogorszenia działania zabezpieczenia. Sygnał zabezpieczenia nadciśnieniowego może być wykorzystany lokalnie lub w centralnym systemie detekcji do natychmiastowego wyłączenia jednego lub kilku kondensatorów.

Połączenie małej indukcyjności wewnętrznej, ekranowanej konstrukcji, chroniącej przed wpływem interferencji oraz niezawodnego zabezpieczenia jest unikalne wśród innych podobnych kondensatorów. W zestawieniu z bardzo dobrą stabilnością długoterminową metalizacji SecuMet, czyni to kondensatory GA85 E67 idealnymi do zastosowań w aplikacjach, w których istotne jest bezpieczeństwo i żywotność długoterminowa, takimi jak kolejnictwo, transport morski oraz instalacje nabrzeżne.

Zapytania ofertowe
Kondensatory DC-link o małej indukcyjności wewnętrznej z zabezpieczeniem nadciśnieniowym
Zapytanie ofertowe