Przełącznik temperatury o dokładności ±1°C, małych wymiarach i małym poborze mocy

Produkt firmy:

Maxim Integrated Products, Inc.

Kategoria produktu: Podzespoły półprzewodnikowe

MAX31827 to energooszczędny przełącznik temperatury z interfejsem I²C/SMBus, charakteryzujący się dużą dokładnością pomiaru. Wynosi ona ±1°C w podzakresie od -40 do +125°C oraz ±1,75°C w całym zakresie od -45 do +145°C. Układ jest zamykany w 6-wyprowadzeniowej obudowie WLP, dzięki czemu może znaleźć zastosowanie w urządzeniach o dużej gęstości upakowania podzespołów.

Może pracować w dwóch trybach: czujnika temperatury z wyjściem I²C lub przełącznika o zaprogramowanych wartościach progowych temperatury i zaprogramowanej szerokości pętli histerezy. W trybie przełącznika układ nie wymaga rekonfiguracji i komunikowania się przez interfejs I²C. Obsługuje różne tryby pracy wyjścia alarmowego (z aktywnym wysokim lub niskim poziomem logicznym oraz z otwartym drenem). Jego adres jest konfigurowany za pomocą zewnętrznego rezystora. Maksymalna częstotliwość taktowania interfejsu wynosi 1 MHz.

Zapytania ofertowe
Przełącznik temperatury o dokładności ±1°C, małych wymiarach i małym poborze mocy
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
Dotyczy produktu
Przełącznik temperatury o dokładności ±1°C, małych wymiarach i małym poborze mocy
Firma: Maxim Integrated Products, Inc.
Kategoria: Podzespoły półprzewodnikowe
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).