Sprzęgacze optyczne o maksymalnej szybkości transmisji 50 Mbps

Kategoria produktu: Podzespoły półprzewodnikowe

Toshiba America Electronic Components rozszerza ofertę sprzęgaczy optycznych o dwa nowe modele mogące pracować z maksymalną szybkością transmisji 50 Mbps. Oba są zamykane w niskoprofilowych obudowach o grubości 2,1 mm i spełniają wymogi międzynarodowych standardów bezpieczeństwa, m.in. UL1577 i EN60747-5-5. Mogą znaleźć zastosowanie w kontrolerach PLC, na kartach interfejsowych i w falownikach systemów fotowoltaicznych.

TLP2767 jest pierwszym na rynku sprzęgaczem o szybkości transmisji do 50 Mbps, zapewniającym drogę upływu i odstęp izolacyjny wynoszące po 8 mm oraz grubość warstwy izolacyjnej 0,4 mm. Jest on zamykany w obudowie SO6L (10 x 3,8 mm) i charakteryzuje się napięciem izolacji wynoszącym minimum 5000 V rms.

Drugi z nowych sprzęgaczy, TLP2367 charakteryzuje się drogą upływu i odstępem izolacyjnym minimum 5 mm i napięciem izolacji 3750 V rms. Jest zamykany w 5-nóżkowej obudowie SO6 (4,6 x 3,7 mm). Oba sprzęgacze mogą pracować z niskim napięciem zasilania, równym 2,7...5,5 V w zakresie dopuszczalnych temperatur pracy od -40 do +125°C.

Zapewniają czas propagacji do 20 ns, zniekształcenia szerokości impulsu do 8 ns i różnice czasów propagacji poszczególnych egzemplarzy nie przekraczające ±10 ns. W stopniu wejściowym zawierają diodę IR LED o mniejszym o 20% poborze prądu od wcześniejszych wersji.

Z kolei fotodetektor w stopniu wyjściowym, zrealizowany w procesie CMOS, zapewnia mniejszy o 50% pobór prądu od wcześniejszych wersji.

TLP2367 TLP2767
Obudowa 5-pin. SO6 SO6L
Droga upływu (min.) 5 mm 8 mm
Izolacja 3,75 kV rms 5 kV rms
Prąd zasilania IDDH,/IDDL (maks.) 2,5 mA
Prąd progowy H->L (maks.) 4 mA
Szybkość transmisji 50 Mbps
Czas propagacji tpHL, tpLH (maks.) 20 ns
Zniekształcenie szerokości impulsu (maks.) 8 ns
Odporność na przepięcia wejściowe (min.) ±25 kV/µs