Dwuwyjściowy niskonapięciowy moduł zasilający o wydajności prądowej 120 A + 40 A z interfejsem PMBus

Produkt firmy:

Texas Instruments

Kategoria produktu: Źródła zasilania Zasilanie

TPSM831D31 to 4-fazowy, dwuwyjściowy moduł zasilający z interfejsem PMBus 1.3, obejmujący kontroler D-CAP+ z czterema inteligentnymi stopniami mocy i małostratnymi cewkami indukcyjnymi. Jest to moduł o wymiarach 48 x 15 x 12 mm, przeznaczony do montażu powierzchniowego, wymagający dołączenia kondensatorów wejściowych i wyjściowych oraz kilku innych komponentów pasywnych. Jego wyjście główne, korzystające z 3 modułów mocy, umożliwia dostarczenie do obciążenia maksymalnego prądu ciągłego 120 A. Drugie z wyjść korzysta z pojedynczego modułu mocy, a jego maksymalny prąd ciągły wynosi 40 A.

TPSM831D31 akceptuje napięcie wejściowe z zakresu od 8 do 14 V i umożliwia programowanie napięć wyjściowych w zakresie 0,25...1,52 V w krokach co 5 mV. Dokładność napięcia referencyjnego wynosi ±0,5%. Układ zapewnia sprawność do 95%. Może być taktowany sygnałem o częstotliwości od 350 do 700 kHz. Jest przystosowany do pracy w zakresie temperatury otoczenia od -40 do +105°C. Umożliwia programowanie parametrów konfiguracyjnych za pośrednictwem interfejsu PMBus i ich przechowywanie w wewnętrznej pamięci nieulotnej. Są to m.in. napięcie wyjściowe, próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego, parametry układu miękkiego startu i próg zadziałania wyłącznika termicznego. Ponadto, interfejs PMBus umożliwia monitorowanie parametrów pracy, w tym napięcia wejściowego i wyjściowego, prądu obciążenia, temperatury oraz mocy wejściowej i wyjściowej.

Zapytania ofertowe
Dwuwyjściowy niskonapięciowy moduł zasilający o wydajności prądowej 120 A + 40 A z interfejsem PMBus
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
Dotyczy produktu
Dwuwyjściowy niskonapięciowy moduł zasilający o wydajności prądowej 120 A + 40 A z interfejsem PMBus
Firma: Texas Instruments
Kategoria: Źródła zasilania
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).