Nieizolowany konwerter DC-DC do systemów zasilania z szyną pośrednią

BMR320 to kolejny nieizolowany konwerter DC-DC firmy Flex Power Modules, zaprojektowany do systemów zasilania z szyną pośrednią. Może pracować przy stosunku napięcia wejściowego do wyjściowego równym 8:1. Akceptuje napięcie z zakresu 40...60 VDC, a jego napięcie wyjściowe może być programowane w zakresie 5...7,5 VDC.

BMR320 to moduł o mocy znamionowej 400 W i wydajności prądowej wynoszącej 60 A dla napięcia wejściowego 54 V. Oferuje sprawność sięgającą 97,7% i gęstość mocy na poziomie 128 W/cm3. Jego wymiary wynoszą jedynie 27 x 18 x 6,4 mm. W przypadku współpracy z dużymi obciążeniami, istnieje możliwość równoległego łączenia wyjść 3 konwerterów, pozwalając na uzyskanie sumarycznej mocy wyjściowej do 1080 W. Moduł może być chłodzony za pomocą radiatora lub bloku wodnego, przymocowanego do jego górnej powierzchni. Dzięki nieregulowanej i nieizolowanej architekturze, zapewnia małą impedancję wyjściową. Zawiera zabezpieczenie nadprądowe, nadnapięciowe, podnapięciowe i termiczne oraz interfejs PMBus do konfiguracji i monitorowania parametrów pracy za pomocą aplikacji Flex Power Designer Tool.

Zapytania ofertowe
Nieizolowany konwerter DC-DC do systemów zasilania z szyną pośrednią
Zapytanie ofertowe