Darmowy symulator czujników prądowych dostępny online

Nowy symulator czujników prądu, opracowany przez Melexis, wspomaga projektowanie i wdrażanie systemów pomiarowych, korzystających z opracowanej przez firmę technologii IMC-Hall, ułatwiając podejmowanie decyzji przy wyborze optymalnych typów czujników i osłon.

Narzędzie, dostępne pod adresem www.melexis.com/current-sensor-simulator, znacznie przyspiesza proces projektowania, umożliwiając użytkownikom z ograniczonym doświadczeniem w zakresie pomiarów magnetycznych korzystanie z tej technologii. Podając wymagane parametry, użytkownik może określić specyficzne wymagania projektowe, na których podstawie symulator rekomenduje konkretny typ czujnika i osłony. Dodatkowo, symulator określa całkowity błąd w całym zakresie temperatury i prądu.

Scalone czujniki IMC-Hall zapewniają dokładny, bezdotykowy pomiar prądu, m.in. w zastosowaniach motoryzacyjnych i przemysłowych. Oferują zalety montażu powierzchniowego i łatwą integrację mechaniczną w porównaniu z technologią opartą na rdzeniu. Pozwalają wyeliminować niedogodności związane z technologią bezrdzeniową, wrażliwą na tolerancje mechaniczne i wymagającą umieszczenia układu scalonego bardzo blisko szyny zbiorczej.

Symulator automatycznie dopasowuje czujniki i osłony na podstawie określonych wymogów oraz objaśnia użytkownikom kompromisy związane z różnymi układami i osłonami IMC-Hall. Istnieje również możliwość wizualizacji nieliniowości osłony i określenia poziomu, przy którym wystąpi nasycenie.

Zapytania ofertowe
Darmowy symulator czujników prądowych dostępny online
Zapytanie ofertowe