Segger Flasher Hub – programator pamięci Flash do produkcji masowej

Koncentrator Flasher Hub firmy Segger umożliwia nadzorowanie pracy do 24 programatorów Flasher Compact połączonych równolegle w systemach produkcji masowej. Każdy z kanałów może zostać skonfigurowany do programowania różnych typów układów z różnym oprogramowaniem firmware. Wszystkie interfejsy i rodzaje pamięci obsługiwanych przez programatory Flasher Compact są automatycznie obsługiwane również przez Flasher Hub.

Skonfigurowanie koncentratora wymaga jednorazowego wprowadzenia parametrów poszczególnych kanałów przy użyciu dostarczonego pakietu oprogramowania. Urządzeniem można sterować z komputera PC za pomocą wieloplatformowego oprogramowania J-Flash firmy Segger, przeglądarki internetowej lub klienta FTP oraz z innych urządzeń, np. z testera ATE przy użyciu protokołu TELNET, FTP lub HTTP.

Dzięki dużej liczbie równoległych kanałów, Flasher Hub doskonale nadaje się do potrzeb produkcji masowej. Każdemu produktowi można przypisać indywidualne numery seryjne, adresy MAC lub licencje na poszczególne funkcje.

Zapytania ofertowe
Segger Flasher Hub – programator pamięci Flash do produkcji masowej
Zapytanie ofertowe