Jakość energii elektrycznej: aktualny stan prawny, podstawowe wskaźniki, urządzenia do analizy, interpretacja wyników

Szkolenie odbędzie się 21 kwietnia 2015 r. w centrum szkoleniowym firmy Astat przy ul. Dąbrowskiego 443 w Poznaniu. Całkowity koszt to 370,00 zł brutto od osoby. Zakres szkolenia: Aktualny stan prawny dla zagadnień związanych z JEE:- rozporządzenie ministra gospodarki,- norma EN 50160,- Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej; Ustawa o odnawialnych źródłach energii; Analiza wyników badań tłumienności sieci SN - DA-BOX 2000; Prognozowanie wytwarzania energii OZE z wykorzystaniem systemu sieci neuronowej - dostępne możliwości; System do regulacji napięć LVRsys po stronie nn jako odpowiedź na wzrosty i spadki napięcia w liniach zasilających; Stacjonarny system monitoringu JEE WinPQ w Tauron Dystrybucja. Możliwości systemu w zakresie implementacji danych z analizatorów stacjonarnych i korelacji z istniejącą bazą danych; Budowa nadrzędnego systemu akwizycji danych z analizatorów JEE na przykładzie programu WinPQ. Organizatorzy zapewniają wydrukowane materiały szkoleniowe, catering w przerwach szkolenia oraz imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Jakość energii elektrycznej: aktualny stan prawny, podstawowe wskaźniki, urządzenia do analizy, interpretacja wyników

http://www.astat.com.pl/szkolenia/20150421