X-Fest, czyli dzień pod znakiem Xilinxa

| Gospodarka

17 maja w hotelu Marriott odbyło się spotkanie zorganizowane przez firmę Avnet-Silica pod nazwą X-Fest, którego celem była prezentacja i promocja układów programowalnych firmy Xilinx. Oprócz bogatego programu wykładów spotkanie połączone było z niewielką wystawą, na której swoje oferty prezentowały firmy Analog Devices i Texas Instruments, Intel, Micron oraz Synplicity, gdyż produkty tych firm często stanowią niezbędne „otoczenie” układów programowalnych.

X-Fest, czyli dzień pod znakiem Xilinxa

Podobnie jak w przypadku wielu innych imprez X-Fest był imprezą ogólnoświatową, która kolejno jest organizowana w poszczególnych krajach na całym świecie, gdzie obecna jest firma Avnet. Firma zorganizowała łącznie aż 90 tych imprez, co doskonale świadczy o rozmachu imprezy.

Seminaria X-Fest podzielono na 75-minutowe kursy tematyczne zawierające prezentacje połączone z demonstracjami, które były prowadzone równolegle w 2 salach. Podczas rejestracji w Internecie uczestnicy spotkania mieli możliwość wyboru interesujących zagadnień, dzięki czemu można było w dużym stopniu dopasować wykłady do własnych preferencji. Frekwencja na spotkaniu przekroczyła 100 osób.

Wśród tematów dominowały zagadnienia związane z układami FPGA, zarówno te przybliżające rozwiązania Xilinxa, jak też związane z zasilaniem, wymianą danych i konfigurowaniem. Bardziej złożone zagadnienia dotyczyły użycia logiki w systemach embedded, jak również wykorzystania w sieciach transmisji danych.

Seminaria, wykłady i warsztaty szybko zadomowiły się na rynku i chętnie są wykorzystywane przez firmy elektroniczne, które na bazie informacji technicznych i praktycznych wykorzystują je do celów marketingowych.

Paweł Kunat - Inżynier aplikacyjny Avnet Silica

Jakie cele chcecie osiągnąć organizując X-Fest?

Naszym celem było zorganizowanie czegoś więcej niż typowe seminarium, na którym prezentowana jest wybrana grupa produktów jednej firmy, a główny nacisk zwykle położony jest na prezentowanie i porównywanie parametrów katalogowych. Na seminarium X-Fest chcieliśmy przedstawić praktyczne przykłady zastosowania układów FPGA firmy Xilinx do realizacji wybranych projektów, takich jak realizacje algorytmów DSP, aplikacje sieciowe czy uruchomienie systemu operacyjnego na procesorze wbudowanym w strukturę FPGA. W czasie 75-minutowej sesji nie jest możliwe przeprowadzenie szczegółowego kursu, w jaki sposób zrealizować daną aplikację. Naszym celem było bardziej zainspirowanie, dostarczenie kilku praktycznych wskazówek oraz podzielenie się doświadczeniami naszych inżynierów, którzy prezentowane projekty opracowali.

Chcieliśmy również pokazać, że mały zespół ludzi w Polsce nie oznacza małych możliwości firmy. Za nami stoi grupa doświadczonych specjalistów, którzy w razie potrzeby są do dyspozycji naszych klientów.

Kto został zaproszony na imprezę? Dlaczego towarzyszyły jej prezentacje waszych partnerów takich jak na przykład TI?

Zaproszenie na X-Fest skierowaliśmy do wszystkich osób zainteresowanych realizacją projektów na układach logiki programowalnej. Nie ograniczaliśmy się tylko do naszych klientów. Chcieliśmy zebrać w jednym miejscu grupę osób zainteresowanych układami logiki programowalnej i zapewnić im dobre warunki do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami w tej dziedzinie oraz swobodnej wymiany doświadczeń.

Realizacja każdego projektu z układem logiki programowalnej wymaga zastosowania dodatkowych elementów od układów zasilających przez pamięci, przetworniki A/C, C/A, procesory i wiele innych. Dzięki współpracy z wiodącymi producentami układów scalonych jesteśmy w stanie zaproponować całościowe rozwiązanie, a często nawet kilka alternatywnych. Uczestnicy X-Fest mieli możliwość spotkania w jednym miejscu przedstawicieli takich firm jak Xilinx, Analog Devices, Texas Instruments, Intel czy Synplicity.

Jak ocenia pan potencjał polskiego rynku w zakresie układów logiki programowalnej?

Od pewnego czasu obserwuję w Polsce znaczny wzrost liczby projektów realizowanych na układach logiki programowalnej. Sądzę, że ta tendencja będzie w najbliższych latach utrzymana. Ma na to wpływ kilka czynników. Najważniejszy z nich to, moim zdaniem, stały spadek cen układów FPGA oraz ich szybki rozwój technologiczny, w połączeniu z dostępnością darmowego oprogramowania oraz tanich zestawów uruchomieniowych. Innym czynnikiem jest wzrost stopnia złożoności projektów realizowanych przez polskie firmy, co automatycznie powoduje poszukiwanie wydajniejszych i dających większą elastyczność struktur FPGA. Układy programowalne szybko wkraczają w coraz to nowe obszary zastosowań więc myślę, że polski rynek również będzie podążał za tymi trendami.

Robert Magdziak

Zobacz również