Konferencja "Wdrażanie Smart Grid - ramy standardów, ryzyka, konflikty"

| Konferencja Artykuły

W trakcie konferencji wystąpią prelegenci, będący niekwestionowanymi autorytetami w obszarze działania rynku energii elektrycznej w Polsce a także przedstawiciele wielu przedsiębiorstw energetycznych, instytucji i podmiotów związanych z kreowaniem i wdrażaniem rozwiązań Smart Grid, opomiarowania i teleinformatyki w energetyce. Podczas konferencji przedstawione i przedyskutowane zostaną następujące tematy: Stanowisko Prezesa URE w sprawie ram interoperacyjności i wymienności elementów sieci Smart Grid Ryzyka budowy Smart Grid (OSD E i ich korporacje) Konflikt protokołów/procesorów (panel dyskusyjny) Drogi zarządzania ww. ryzykami i konfliktami Prezentacje integratorów/dostawców technologii oraz integratorów i dostawców usług ESCO Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2013 r. w hotelu Novotel Centrum przy ul. Marszałkowskiej 94/98 w Warszawie.

Konferencja "Wdrażanie Smart Grid - ramy standardów, ryzyka, konflikty"

http://wdrazanie-smart-grid.emca.pl/

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie