2006 rok przełomowy dla europejskich dystrybutorów

| Gospodarka Artykuły

Rok 2006 był udany dla europejskich dystrybutorów komponentów elektronicznych. Według analityków, obroty w branży znacznie wzrosły w porównaniu z rokiem 2005, przekraczając rekordową wartość z 2000 roku. Po słabych poprzednich latach, kiedy rynek nie wykazał niemal żadnego wzrostu, poprawa wyników finansowych napawa nadzieją na dalsze zwiększanie obrotów w kolejnych latach.

2006 rok przełomowy dla europejskich dystrybutorów

Wyraźny jest także wzrost sprzedaży w krajach Europy Wschodniej, które obok Niemiec oraz Włoch, stają się powoli najprężniejszym rynkiem na starym kontynencie.

W dawnych czasach

W poprzednich latach rynek amerykański odznaczał się powolnym wzrostem, natomiast europejski przeżywał stagnację. Po rekordowych obrotach w 2000 roku, kiedy to wartość rynku elektroniki w USA wyniosła 28 mld dol., w kolejnych latach sprzedaż znacznie spadła. Nic więc dziwnego, że raport sporządzony przez Europartners Consultants, wskazujący na zwiększenie obrotów w 2006 roku, wzbudza nadzieje na utrzymanie tego trendu. Opracowanie to stwierdza, że w odróżnieniu od poprzednich lat, w roku tym odnotowano wzrost we wszystkich regionach świata. Obroty w USA wyniosły powyżej 20 mld dol., co nie zbliża branży do rekordowej wartości uzyskanej w 2000 r., jednak jest dobrym sygnałem na przyszłość. Mimo, iż nie można mówić jeszcze o rewolucji, to jednak dane są obiecujące.

Poprawa wyników finansowych była o wiele bardziej odczuwalna w Europie. O ile 2005 rok odznaczył się spadkiem obrotów, to rok 2006 można uznać za punkt zwrotny dla branży. Według raportu sporządzonego przez Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists (DMASS), nawet spowolnienie wzrostu pod koniec roku nie przeszkodziło europejskim firmom uzyskać poprawy o 17% w stosunku do roku poprzedniego. Rynek producentów oraz dystrybutorów w Europie osiągnął wartość 5,4 mld euro. Tym samym udało się przekroczyć wartość obrotów z 2000 r. W zestawieniu europejskich państw najprężniejszymi rynkami okazały się Niemcy oraz Europa Wschodnia. Niemcy z obrotami o wartości 1,7 mld euro, uzyskały roczny wzrost rzędu 21,9%. Równie dobrze radziły sobie kraje z naszego regionu, których łączne obroty wyniosły 507 mln euro. Stanowi to wzrost o 26,9% w stosunku do roku 2005. W 2006r. największym zainteresowaniem cieszyły się elementy analogowe, osiągając wartość obrotów 1,34 mld euro, co stanowi wzrost o 21,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Również rynek elementów MOS Micro odnotowały polepszenie sprzedaży, o 21,4% w stosunku do 2005r. Największe jednak polepszenie sprzedaży odnotowano wśród układów DSP (38,4%), SRAM (35,9%) oraz innych pamięci (32,8%). Największy spadek obrotów dotknął elementy EPROM (-22,6%) oraz MOS (-20,7%).

2007 - rok przejściowy

Początek roku 2007 to wyraźne zahamowanie tempa wzrostu. Na rynku europejskim pierwszy kwartał odznaczał się poprawą sprzedaży o 4,8% w stosunku do tego samego okresu w 2006, jednak już następne trzy miesiące to spadek o 3,15%. Istnieje powszechne przekonanie, iż rok ten upłynie pod znakiem minimalnych perspektyw na wzrost. Mimo tego, analitycy są zdania, że dystrybucja będzie nadal ważnym segmentem rynku półprzewodników. Obecnie głównym wyzwaniem dla branży jest utrzymanie wysokich obrotów oraz zwiększanie swojego udziału na całkowitym rynku półprzewodników.

Według analiz sporządzonych przez DMASS, spowolnienie wzrostu ominęło kraje Europy Wschodniej. Region ten rozwija się z szybkością około 20% i jest na dobrej drodze, aby wyprzedzić Wielką Brytanię. Szczególnie optymistyczne dane dotyczą Polski, gdzie wzrost w pierwszym kwartale 2007 r. wyniósł 41%. Mimo tego, nasz kraj nadal pozostaje w tyle za Węgrami oraz Czechami, czyli największymi rynkami w tej części Europy.

Dobra koniunktura utrzymuje się także u naszych zachodnich sąsiadów. Podczas gdy dystrybutorzy w Wielkiej Brytanii oraz Francji notują niewielkie spadki obrotów, Niemcy oraz Włochy, od początku roku wykazują poprawę sprzedaży. Nie jest to tak szybkie tempo wzrostu jak w roku poprzednim, jednak przewaga tych państw nad resztą Europy jest znaczna. Szczególnie w przypadku Niemiec, których obroty w pierwszej połowie 2007 roku na poziomie 926 mln euro przewyższyły łączne obroty na rynkach włoskim (383 mln euro), francuskim (246 mln euro) oraz brytyjskim (279 mln euro).

Tendencje na rynku

Według analityków, tak dobre wyniki w 2006 roku są konsekwencją procesów zapoczątkowanych jeszcze w roku 2005. Europejski rynek będzie stopniowo zmieniał się na korzyść dużych firm, i to one najbardziej skorzystają na poprawie koniunktury. Według wyliczeń Europartners, dwudziestu największych dystrybutorów w 2006r. wygenerowało 67,7% całkowitych obrotów na europejskim rynku. Mniejsze firmy muszą zadowolić się głównie rynkami niszowymi, gdzie możliwe jest wypracowanie dobrej reputacji i osiągniecie zadowalających zysków.

Rola dużych firm dystrybucyjnych, poprzez ekspansję na nowe rynki oraz kupno mniejszych firm, będzie stale wzrastać. Przedsiębiorstwa te rozwijają swoją sieć sprzedaży także poprzez partnerstwo z lokalnymi przedstawicielami w ramach porozumień typu franchise. Powoduje to, że coraz większa część rynku przypada w udziale największym graczom. Nie jest także bez znaczenia fakt, iż znaczna część produkcji jest przenoszona z Europy do Azji. Skutkuje to wzrostem udziału segmentu dystrybucji w całkowitym rynku półprzewodników w Europie. Jednak i w tym przypadku globalizacja oznacza nowe wyzwania dla europejskich firm. Wraz z rozwojem komunikacji oraz związanymi z tym nowymi rozwiązaniami biznesowymi, konsumenci są w stanie zawiązywać umowy z dostawcami z dowolnego miejsca na Ziemi. Dlatego też analitycy wskazują, że najwięksi europejscy dystrybutorzy powinni rozwijać swoje interesy na poziomie globalnym. Tym samym coraz ważniejsze staje się wykorzystanie technik e-commerce czy zawieranie transakcji przez Internet. Ponadto, aby minimalizować koszty własne, a przez to utrzymać swoją pozycję na rynku, firmy zmuszone są do zwiększania wydajności pracy.

Inicjatywą firm dystrybucyjnych oraz producentów, mającą za zadanie skuteczniejsze reagowanie na zmiany na rynku oraz lepsze planowanie rozwoju przedsiębiorstwa jest dzielenie się danymi w celu sporządzania prognoz rynkowych. Zwiększenie współpracy pozwala na wcześniejsze przewidzenie zapotrzebowania na dane elementy, co umożliwi dostosowanie produkcji lub uzupełnienie zapasów. Przykładem tego typu działalności jest DMASS, organizacja typu non-profit, skupiająca europejskich wytwórców oraz dystrybutorów półprzewodników. Reprezentuje ona obecnie ponad 70% wszystkich firm działających w branży dystrybucyjnej w Europie. Zadaniem DMASS jest m.in. zbieranie danych odnośnie wyników sprzedaży poszczególnych członków w celu sporządzania kwartalnych raportów dotyczących obrotów branży.

Tabele

  • TABELA 1. Obroty na europejskim rynku dystrybutorów półprzewodników (źródło: DMASS)
  • TABELA 2. Obroty dwudziestu największych europejskich firm dystrybuujących podzespoły elektroniczne w 2006 roku (źródło: Europartners)
  • TABELA 3. Obroty na europejskim rynku dystrybutorów półprzewodników w 2006 roku (źródło Europartners)

Jacek Dębowski

Zobacz również