Komunikacja w chmurze - Fluke organizuje bezpłatne seminaria

| Gospodarka Artykuły

Firma Fluke przygotowała na luty specjalny program bezpłatnych seminariów i webinariów dla inżynierów, poświęcony tematyce pomiarów z wykorzystaniem urządzeń komunikujących się ze sobą poprzez "chmurę". Już 2 lutego odbędzie się online’owe seminarium "Fluke Connect w utrzymaniu ruchu - webinarium na linii produkcyjnej", a 9 lutego w Gdańsku seminarium "Jak przewidzieć przyszłość - prewencyjne utrzymanie ruchu z wykorzystaniem Fluke Connect".

Komunikacja w chmurze - Fluke organizuje bezpłatne seminaria

W ramach projektu Akademia Fluke, firma w Polsce (i na świecie) organizuje cykliczne seminaria i webinaria, których tematyka  wykracza poza zagadnienia czysto produktowe. Obejmuje ona przykłady wdrożeń oraz szczegółowe porady praktyczne przydatne w codziennej pracy z urządzeniami pomiarowymi.

Seminaria Fluke są skierowane do techników i inżynierów utrzymania ruchu, elektryków, elektroników, kierowników zakładów, inspektorów ds. energii, wykonawców prac elektrycznych i obiektowych, inżynierów i techników pomiarowych oraz wszystkich specjalistów chcących podnieść swoje kwalifikacje.

W najbliższym czasie planowane jest seminarium o tematyce "Pomiary oscyloskopowe w przemyśle" (seminarium online odbędzie się 29 stycznia - więcej informacji i zapisy na www.flukeacademy.shuttlepod.org/event-2137474). Na luty Fluke zaplanował natomiast dwa szkolenia poświęcone tematyce zaawansowanych pomiarów wykorzystujących możliwości systemu Fluke Connect.

Fluke Connect to system bezprzewodowych przyrządów diagnostycznych połączonych z aplikacją na smartfony. Umożliwia technikom serwisu, elektrykom i inżynierom utrzymania ruchu rejestrowanie, przechowywanie i udostępnianie danych wszystkim osobom w zespole. Zapewnia natychmiastowy dostęp do danych i wyników pomiarów na ekranie smartfona, pozwalając na przeglądanie obrazów, sprawdzanie raportów i wykrywanie trendów.

System obejmuje ponad 20 przyrządów Fluke połączonych bezprzewodowo (za pomocą technologii Bluetooth lub WiFi) oraz aplikację Fluke Connect, która służy do dodawania pomiarów i obrazów termowizyjnych do bazy danych Fluke Cloud. Dane te są wprowadzane bezpośrednio do bazy, bez potrzeby ręcznego ich wpisywania. Można je przypisać do konkretnego urządzenia w celu przygotowania serwisowania i długoterminowej historii. Za pośrednictwem wideo rozmów ShareLive odczyty można udostępniać w czasie rzeczywistym pozostałym osobom w zespole znajdującym się w innym miejscu zakładu. Zlecenia, razem z wynikami pomiarów, można publikować za pośrednictwem aplikacji, aby osoby w zespole miały dokładny wgląd w zaistniały problem.

Fluke ConnectJako pierwsze, na 2 lutego zaplanowane jest seminarium online pod tytułem "Fluke Connect w utrzymaniu ruchu - webinarium na linii produkcyjnej". Uczestnicy tego webinarium dowiedzą się m.in. jak łączyć ze sobą pomiary termowizyjne, obciążenia, wibracji oraz pomiary izolacji. Jako że istota szkolenia to nie tylko teoria, ale - może nawet przede wszystkim - praktyka, webinarium zostanie przeprowadzone na prawdziwej linii produkcyjnej. Więcej informacji (i możliwość zgłoszenia) można znaleźć na stronie www.flukeacademy.shuttlepod.org/event-2137482.

Z kolei 9 lutego w Gdańsku odbędzie się seminarium "Jak przewidzieć przyszłość - prewencyjne utrzymanie ruchu zwykorzystaniem Fluke Connect". Jego tematyka będzie obejmowała prewencyjne utrzymanie ruchu z wykorzystaniem Fluke Connect w zakładach przemysłowych, a uczestnicy będą mieli okazję przetestowania najnowszych produktów firmy Fluke oraz zapoznania się szczegółowo z możliwościami aplikacji Fluke Connect. Podstawowe zagadnienia seminarium to: główne techniki pomiarowe i szybkie wykrywanie usterek, metody konserwacji, typowe usterki, przegląd polecanych przyrządów, nowatorskie elementy w podejściu do tematu konserwacji.

Udział we wszystkich wspomnianych seminariach jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona - zarówno w przypadku seminariów, jak i webinariów. W seminarium mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zarejestrują się przez stronę Fluke Academy. Każdy uczestnik seminarium otrzyma e-certyfikat uczestnictwa. Więcej informacji i zgłoszenia na seminarium www.flukeacademy.shuttlepod.org/event-2121554.

źródło: Fluke

Zobacz również