wersja mobilna
Online: 289 Wtorek, 2018.04.24

Biznes

2008 w elektronice

poniedziałek, 19 maja 2008 10:54

Ostrożny początek i znacząca poprawa w drugiej połowie roku. Stabilizacja cen i zmniejszenie udziału firm europejskich w rynku układów scalonych. Nieprzewidywalne tendencje ogólnorynkowe i dalszy ciąg kryzysu w USA. Taki powinien okazać się 2008 rok.

Jak pokazują ostatnie miesiące ogólna sytuacja gospodarcza na świecie podlega bezustannym wahaniom. Mimo to, jeżeli chodzi o perspektywy rozwoju przemysłu półprzewodnikowego w 2008 roku większość analityków jest zgodna. Przedstawiciele wiodących firm monitorujących rynek elektroniki, w tym Future Horizons oraz Semico Research, w najbardziej optymistycznych prognozach szacują wzrost tego rynku na 12%. Jednak nie brakuje też opinii mniej pozytywnych. Część analityków oczekuje wzrostu na poziomie zaledwie 6% (rysunek 1). Przewiduje się również zmniejszenie nakładów kapitałowych o 10% w stosunku do tych, które były obserwowane w roku ubiegłym. Oznacza to trudny czas dla producentów sprzętu elektronicznego i może doprowadzić do wzrostu cen układów scalonych w 2009 roku.

Stabilizacja cen

O tym, jak trudno jest przewidzieć zachowanie rynku półprzewodników świadczy rok 2007. Zgodnie z opinią niektórych ekspertów z Future Horizons prognozy dotyczące minionego roku nie spełniły się między innymi z powodu nagłego załamania w zakresie średnich cen pewnych grup produktów kluczowych dla tego rynku. Dotyczyło to głównie pamięci DRAM oraz mikroprocesorów. W tym roku sytuacja może się powtórzyć. Stabilność oraz wysokość cen może się ponownie okazać nieprzewidywalnym zjawiskiem mającym decydujące znaczenie. Czy okaże się to przyczyną analogicznych problemów jak w roku ubiegłym pokaże czas. Tymczasem eksperci ostrożnie szacują, że prawdopodobny wzrost cen w skali roku będzie rzędu 10%. Być może tym razem rozsądek zwycięży, a czołowi producenci, zarówno pamięci, jak i mikroprocesorów (Intel i AMD), zawrą w tym roku nieformalne zawieszenie broni w kwestii walki cenowej. W 2008 roku specjaliści oczekują mniej gwałtownego wahań cen, a nawet przewidują, że w sektorze pamięci sytuacja może się całkowicie ustabilizować. Okazuje się bowiem, że wyścig w obniżaniu cen układów scalonych przestaje się już komukolwiek opłacać. Producenci sprzętu nie czerpią już z tego zysków, a z kolei wytwórcy układów scalonych zaczynają ponosić straty. Szacuje się, że konkurując pod tym względem w ciągu ostatnich dwóch lat liderzy na rynku, czyli Intel i AMD, mogli stracić nawet 11 mld dolarów, a ponad połowa tej sumy mogłaby prawdopodobnie zasilić fundusze tych firm w minionym roku. Część analityków posuwa się w spekulacjach o krok dalej, twierdząc, że gdyby nie wojna cenowa tocząca się w minionych latach można by oczekiwać dodatkowych zysków rzędu 18 mld dol. i 12-procentowego wzrostu rynku. Tymczasem rzeczywisty osiągnięty wzrost na przestrzeni kilku lat był rzędu zaledwie 3,6%.

Europa w tyle

Aby scharakteryzować ogólną sytuację na europejskim rynku elektroniki analitycy z Future Horizons zbadali obecną sytuację w trzech najważniejszych firmach w tym regionie. NXP Semiconductors, STMicroelectronics oraz Infineon Technologies znajdują się aktualnie na etapie restrukturyzacji, co w praktyce oznacza przede wszystkim zmiany w zakresie produkcji kluczowych produktów. Wymienione przedsiębiorstwa skupiają się obecnie głównie na produkcji droższych elementów. Ponadto ruchy takie jak decyzja ST o połączeniu działu firmy odpowiadającego za pamięci typu Flash z Intelem, a także cięcia w Qimonda, mogą wkrótce doprowadzić do sytuacji, w której rynek europejski w ogóle nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji 10 najważniejszych dostawców układów scalonych na świecie. W Europie znajduje się wiele znaczących firm typu fabless. Mimo to, tylko jedno przedsiębiorstwo, specjalizująca się w układach scalonych związanych z transmisją bezprzewodową brytyjska firma CSR, zostało zauważone na liście 30 najważniejszych producentów przemysłu półprzewodnikowego. W notowaniu tym bezsprzecznie dominują firmy z USA (63%), tuż przed tajwańskimi (27%). Analitycy podkreślają, że od pewnego czasu udział firm europejskich w rynku półprzewodników systematycznie maleje. W 2002 roku wkład ten wynosił 19,7%, a w 2007 spadł do 16,7%. Przewiduje się dalszy spadek do około 15,3% w przeciągu najbliższych pięciu lat. Średnia roczna stopa wzrostu w Europie w latach 2002-2007 była na poziomie zaledwie 8,7%, podczas gdy analogiczny wskaźnik w skali światowej wynosił 12,8%.

Tendencje ogólnorynkowe

O tym jak będzie się kształtował rynek elektroniki decyduje wiele czynników związanych z sytuacją ogólnoświatową. Mimo różnych opinii większość ekspertów przypuszcza, że stosunkowo spokojny początek roku może stać się zapowiedzią lepszej ogólnoświatowej kondycji gospodarczej w drugiej połowie 2008. Ich zdaniem można się spodziewać znaczącej poprawy pod względem wydajności produkcyjnej. Pozytywna tendencja powinna spowodować wzrost zysków. Z kolei w zakresie kształtowania się średnich cen można się nareszcie spodziewać stabilizacji. Spełnienie tych prognoz jest jednak w olbrzymiej mierze uzależnione od tego, czy światową gospodarkę będzie charakteryzował trend wzrostowy. Wykluczyć też wówczas trzeba jakiekolwiek znaczące i niespodziewane załamanie rynku.

Rysunek 1. Trzy scenariusze rozwoju rynku półprzewodników w 2008 roku wg IC Insights.

Recesja

Groźba recesji w USA wpływa negatywnie na prognozy dotyczące zachowania rynku układów scalonych w 2008 roku. Większość firm analizujących zachowanie tego rynku wprowadza korekty swoich dotychczasowych prognoz. Jedną z firm, która wbrew powszechnej tendencji do obniżania prognoz trwa przy swoich dotychczasowych przewidywaniach jest IC Insights. Analitycy z Insights apelują o powstrzymanie się od gwałtownych ruchów i ewentualną korektę dotychczasowych prognoz dopiero po przeanalizowaniu danych z pierwszego kwartału 2008 roku.

Zgodnie z opinią większości ekonomistów tylko krok dzieli gospodarkę USA od przejścia w stan recesji. Pogląd ten został wzmocniony przez najnowsze (luty 2008) dane pokazujące ostry spadek sprzedaży oraz wzrost bezrobocia w Stanach Zjednoczonych. Badania przeprowadzone na początku marca w dalszym ciągu ukazują pogłębiającą się tendencję spadkową w gospodarce USA.

Mimo to analitycy z Insights uważają wszelkie korekty prognoz, zarówno drobne, jak i te gwałtowne, za przedwczesne. Według przedstawicieli firmy możliwe są dwa scenariusze. O tym, który z nich będzie bardziej prawdopodobny będzie można wnioskować dopiero na podstawie wyników z pierwszego kwartału. Aktualnie IC Insights przewiduje wzrost rynku półprzewodników rzędu 9% w skali całego 2008 roku. Wiązałoby się to z realizacją scenariusza, w którym rynek odnotowałby następującą sekwencję: spadek o 4% w pierwszym kwartale 2008, dalszy spadek o kolejne 2% w drugim kwartale 2008, gwałtowny 15-procentowy wzrost w trzecim kwartale oraz wzrost o 3% w kwartale ostatnim.

Jeżeli jednak recesja w USA stanie się rzeczywistością, co pociągnie za sobą ogólnoświatowe spowolnienie gospodarcze, wówczas aktualny stanie się drugi scenariusz.

Analitycy Insights przewidują w takim przypadku następującą sekwencję zdarzeń: 9% spadek w pierwszym kwartale 2008, utrzymanie tej tendencji i spadek o dalsze 4% w drugim kwartale, gwałtowny 10-procentowy wzrost w kwartale trzecim i koniec roku zakończony 3-procentowym spadkiem. W przypadku realizacji tej prognozy całkowity roczny wzrost byłby na poziomie -3%.

Najnowszy raport IC Insights pokazuje, że od roku 1975 pięć razy, w latach 1975, 1985, 1996, 1998, 2001, odnotowano ujemne tempo wzrostu rynku półprzewodników. Szczegółowe dane z tego okresu pokazują, że jak dotąd minimalny spadek był na poziomie 9%. Jeżeli sprawdzą się przewidywania drugiego scenariusza i pierwszy kwartał bieżącego roku zakończy się 9-procentowym spadkiem, wysoce prawdopodobne stanie się, że rok 2008 będzie kolejnym, w którym zostanie odnotowane ujemne tempo wzrostu rynku układów scalonych.

Monika Jaworowska

 

World News 24h

poniedziałek, 23 kwietnia 2018 20:09

Chinese smartphone company Xiaomi is likely to launch its Mi7 flagship smartphone with 3D sensing technology in Q3 2018. Apple has enjoyed a monopoly in 3D face sensing technology until now and it may continue to do so until the next range of flagship phones with 3D facial sensing tech comes from different companies. But Xiaomi may have stolen a march over its competitors in this area. Xiaomi can move ahead of its competitors - Samsung, Huawei etc - in 3D facial recognition faster because it incorporates Qualcomm’s designs and technology in their phones to get the feature. On the other hand, Samsung and Huawei are opting for their in-house technology and methods to get the feature in their upcoming phones and that’s the reason why they will take a lot of time to achieve the same.

więcej na: www.cartoq.com