Stagnacja NEC w obszarze układów scalonych

| Gospodarka

Firma NEC Electronics nakreśliła nową strategię, która zakłada wprowadzenie procesów technologicznych o wymiarze charakterystycznym 40nm oraz rozszerzenie stosowania izolatorów o wysokiej stałej dielektrycznej (high-k) w układach scalonych do telefonów komórkowych i ASIC. Jednak za kulisami japoński producent wciąż wdraża politykę oszczędności w obliczu ciągłych strat i kryzysu ogłoszonego na początku 2007 roku.

Stagnacja NEC w obszarze układów scalonych

Obecnie firma analizuje swoją strategię outsourcingu. Według pogłosek, planuje sprzedaż udziałów w Hua Hong NEC Electronics, joint venture NEC i chińskiej Hua Hong Group. Nabywcą ma być producent układów scalonych, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC).

Co zrobi NEC?

Rys. 1. Zestawienie obrotów i kosztów NEC Electronics. Dane w mld dol. Źródło: NEC Electronics

ą możliwością redukcji kosztów jest znalezienie partnera do współfinansowania produkcji układów wykonywanych w technologii 45nm. Wiele wskazuje na stopniowe przechodzenie firmy z modelu IDM, polegającego na jednoczesnym projektowaniu i produkowaniu układów scalonych, w kierunku strategii fab lite. Pięć lat po oddzieleniu się NEC Electronics od macierzystej NEC Corp. oraz po wielu zmianach wewnętrznych, przyszłość firmy jest wciąż sprawą otwartą.

cnie wydaje się, że NEC Electronics zmierza w złym kierunku. Po tym jak największy światowy dostawca półprzewodników spadł z 10. na 11. miejsce zestawienia obrotów II kwartału roku kalendarzowego 2007 (według danych iSuppli), nowa analiza IC Insight za III kwartał daje spółce dopiero 15. pozycję w rankingu. Główną przyczyną słabych wyników firmy w II kwartale był rynek sterowników wyświetlaczy, w dziedzinie których odnotowano spadek obrotów o 24 mln dol. w porównaniu do pierwszego kwartału. Prognozy analityków są pesymistyczne zarówno dla NEC Electronics, jak i dla większości japońskich producentów układów, za wyjątkiem firm Rohm i Toshiba. Ta pierwsza jest szczególnie zdyscyplinowana w finansach, z kolei Toshiba znalazła się na czołowej pozycji w zakresie technologii NAND Flash.

a leży także po stronie NEC Electronics. Intel i inne główne firmy mają znaczny udział w rynku, który gwarantuje im pewne zyski. Jednak NEC się do nich nie zalicza. Firma brnie pod górę i forsuje swoje układy do gier i urządzeń samochodowych. Co prawda rynek ten odnotował niewielki wzrost w ciągu ostatnich kilku miesięcy, jednak firma wciąż odnosiła straty. NEC Electronics produkuje na zamówienie kontrolery pamięci oraz układy scalone, używane w popularnej konsoli do gier, Nintendo Wii, na którą na początku 2007 roku był wysoki popyt. Jednak druga połowa roku przebiegała dla NEC poniżej oczekiwań, szczególnie w zakresie zamówień na sterowniki LCD do telewizorów.

Zmiany w NEC

uacja NEC Electronics i jej macierzystej spółki zmienia się jak w kalejdoskopie. W 1999 roku na bazie oddziałów DRAM firm NEC Corp. i Hitachi powstała Elpida Memory. W 2002 roku NEC Electronics odłączyła się od firmy macierzystej, która jednak zachowała kontrolę nad nowo powstałą spółką. Trzy lata później, wobec najgorszych wyników finansowych firmy od 2001 roku, do ustąpienia z funkcji prezesa zmuszony został Kaoru Tosaka. Jego następca, Toshio Nakajima, przyjął sobie za cel uzyskanie zysków w roku 2007, jednak jego plan nie został zrealizowany. NEC Electronics poinformowała o zakończeniu roku ze stratą, nawet mimo wzrostu obrotów o 7% w stosunku do roku poprzedniego.

utym 2007 roku firma NEC Electronics ogłosiła plan restrukturyzacyjny oraz poinformowała o planowanym zamknięciu kilku fabryk. W celu redukcji kosztów i poprawy swojej sytuacji opuściła także rynek Structured ASIC oraz układów single-chip dla telefonów komórkowych. Firma zwolniła 600 inżynierów i zapowiedziała konsolidację dziewięciu głównych japońskich linii produkcyjnych do docelowych czterech.

ierpniu fundusz inwestycyjny Perry Capital ogłosił chęć zwiększenia udziałów w firmie z 4,7% do ponad 5%. Według analityków, Perry Capital stara się wywrzeć presję na NEC Corporation do zrzeczenia się kontroli nad NEC Electronics, w której posiada obecnie ponad 70% akcji. Pod koniec 2007 roku kierownictwo zaprzeczyło, że firma jest w kryzysie, mimo że takie stwierdzenie pojawiło się w jej lutowym komunikacie. NEC uważa, że został on źle zinterpretowany przez media. Wygląda na to, że w firmie trwa obecnie restrukturyzacja, której strategia jest prosta: przeprowadzane jest zmniejszenie kosztów przez zamknięcie starszych fabryk i zakładów montażowych, których NEC Electronics ma bardzo wiele. Kierownictwo zdementowało również plotki o możliwym przejęciu przez SMIC udziałów firmy w Hua Hong NEC.

Nowe procesy

007 roku firma planowała redukcję inwestycji kapitałowych do około 582 mln dol., co daje kwotę o 300 mln dol. mniejszą niż rok wcześniej. Połowa wielkości inwestycji była zarezerwowana na implementację procesu technologicznego o wymiarze 55nm w Yamagata, jedynej fabryce NEC Electronics produkującej z wykorzystaniem 300-milimetrowych płytek podłożowych. Fabryka wytwarza mobilne urządzenia ASIC, układy SoC oraz elementy konsoli Wii. Ma ona zdolności produkcyjne na poziomie 14 tys. płytek miesięcznie, które jednak mogą zostać zwiększone do 25 tys. w razie wzrostu zapotrzebowania.

007 roku NEC Electronics przedstawiła układ scalony CB-55L do telefonów komórkowych, wykonany w procesie technologicznym o wymiarze 55nm. Wykorzystano w nim warstwę high-k, która ma według zapewnień zredukować prąd upływowy do jednej czwartej wartości osiąganej przez urządzenia wykonane we wprowadzonym w 2002 roku procesie 90nm. Ma także zmniejszyć całkowite zużycie mocy w stosunku do tego procesu o 40%.

hnologia 55nm z użyciem izolatorów o wysokiej stałej dielektrycznej została zaimplementowana do produkcji układów ASIC. NEC Electronics opuścił rynek Structured ASIC, jednak wciąż produkuje niektóre układy do telefonów komórkowych, wykorzystując proces 55nm oraz technologię high-k. NEC Electronics wraz z firmą Toshiba rozwija także proces 45nm, który ma być gotowy w tym roku. Firma planuje wprowadzić również wersję 40nm, która podobnie jak w przypadku procesu 55nm jest przystosowana do ASIC i urządzeń mobilnych. Jednak możliwości NEC Electronics w zakresie przyszłych procesów 32nm nie wyglądają obiecująco. Sytuację firmy skomplikowało nieudane powołanie japońskiego centrum produkującego półprzewodników. Fujitsu, Renesas, NEC oraz Toshiba miały stworzyć taką fabrykę dla procesów 45nm i niższych, jednak nie osiągnęły porozumienia co do warunków umowy.

ą kwestią jest amerykańska fabryka NEC Electronics w Roseville. Firma planuje rozwinąć jej możliwości produkcyjne rozbudowując procesy 35nm i 25nm wykorzystujące 150-milimetrowe płytki podłożowe o proces 15nm używający płytek o średnicy 200mm. Przyczyną tego jest wzrost popytu wśród klientów branży układów samochodowych. Firma spodziewa się także zwiększonego zainteresowania technologią 15nm wśród dostawców wykorzystujących półprzewodniki ogólnego przeznaczenia. Analitycy nie uważają, aby zamknięcie fabryki w Roseville było zasadne, gdyż jest ona strategiczna dla biznesu samochodowego NEC Electronics.

Nowe produkty

ócz modyfikowania swojej strategii dotyczącej fabryk, NEC Electronics rozbudowuje również linie produktowe przeznaczone na rynki rozwijające się. Firma ma obecnie trzy jednostki biznesowe. Pierwsza z nich zajmuje się układami cyfrowymi – czyli sterownikami wyświetlaczy i złożonymi IC. Druga – układami SoC takimi jak ASIC i ASSP. Trzecia mikrokontrolerami.

aju firma poinformowała o rozpoczęciu produkcji układów do kodowania MPEG, przeznaczonych na rynek tunerów telewizyjnych. Urządzenia te pozwolą firmom OEM na oferowanie komputerów multimedialnych z możliwościami odbioru i nagrywania analogowych sygnałów telewizyjnych. W tym samym miesiącu, NEC Electronics przedstawiła dwa nowe produkty oparte na procesorze Emma, przeznaczone do cyfrowych urządzeń audio-wideo.

zerwcu Adcore-Tech, joint venture firm NEC, Matsushita Electric Industrial, Panasonic Mobile Communications oraz Texas Instruments powstałe w 2006 roku, rozpoczęło dostawy procesora WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) dla producentów telefonów komórkowych. Architektura ta zawiera wiele miniaturowych DSP w celu zapewnienia wysokiej wydajności, małego zużycia energii oraz dużej przenośności.

aździerniku NEC Electronics przedstawiła układ NaviEngine1, który sama określa jako najbardziej wydajny układ typu single-chip przeznaczony do systemów nawigacji samochodowej. Bazujący na czterech procesorach i technologii ARM MPCore z przetwarzaniem współbieżnym, NaviEngine1 jest zdolny do jednoczesnego przetwarzania wielu strumieni danych opisujących pozycję pojazdu, kierunki jazdy oraz inne informacje nawigacyjne. Według NEC Electronics, układ zapewnia przetwarzanie równoległe o maksymalnej wydajności 1920 MIPS przy częstotliwości pracy 400MHz. Ponadto ma interfejsy 2D i 3D, realizowane przez procesor graficzny PowerVR SGX535 firmy Imagination Technologies oraz zawiera kontroler Serial ATA.

Tabele

Grzegorz Michałowski

Zobacz również