Wśród starożytnych ruin - narodziny greckiej doliny krzemowej

| Gospodarka

Europejski rynek elektroniczny staje się coraz bardziej globalny. Nowa inicjatywa technologiczne przedsięwzięta przez Greków ma na celu zapewnić im silną pozycję na starym kontynencie. HTCI (Hellenic Technology Cluster Initiative – ang. Helleńska Inicjatywa Segmentów Technologicznych), bo o niej mowa, to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Grecji. Ma ono skupiać się na półprzewodnikach, mikroelektronice i systemach wbudowanych.

Wśród starożytnych ruin - narodziny greckiej doliny krzemowej

Celem HTCI jest wspieranie rozwoju nowych i istniejących firm technologicznych oraz centrów badawczych, a także pomoc w uczynieniu Grecji atrakcyjną dla zagranicznych inwestorów. Inspiracją była wspólna wizja i oddolne wysiłki grupy prywatnych przedsiębiorstw, instytutów i laboratoriów uniwersyteckich. HTCI ma wsparcie czołowych uczelni technicznych, takich jak Narodowa Politechnika Ateńska (National Technical University of Athens) i Uniwersytet w Patras. Program wiele zawdzięcza także poparciu czołowych polityków, głównie z Ministerstwa Rozwoju.

Opisywana inicjatywa ma pomóc w odwróceniu niekorzystnego trendu swoistej stagnacji w dziedzinie nowych technologii, którą tłumaczy się brakiem wizji zmian rynkowych u greckich polityków, która skupiała się do tej pory na turystyce i przemyśle energetycznym, kosztem innych obiecujących sektorów, takich jak właśnie IT.

Faza pilotowa

Program HTCI podzielony został na trzy fazy. Obecnie znajduje się w fazie pilotażowej. Wcześniej zakończona została faza przygotowawcza, która trwała od października 2005. Badania te objęły także m.in. odnawialne źródła energii oraz biotechnologię i przemysł farmaceutyczny, gdyż te dziedziny zostały uznane jako potencjalnie korzystne do rozwoju segmentu technologicznego. Na początku roku 2009 rozpocznie się faza druga, która ma zakończyć się w roku 2023.

Do tej pory na program przeznaczono 9,5 mln euro, z czego 3,75 mln pochodzi z funduszy Ministerstwa Rozwoju, 2,75 mln z unijnych funduszy rozwoju regionalnego, a dalsze 3 mln z prywatnych funduszy firm uczestniczących w przedsięwzięciu.

Echa Olimpiady

Pierwszym wymiernym efektem programu jest stworzenie centrum dla nowych firm z branży półprzewodników i mikroelektroniki w odnowionym kompleksie biurowym, w rolniczej miejscowości Maroussi na przedmieściach Aten. Po Igrzyskach w 2004 roku powstała tam ulica telekomunikacyjna z firmami, takimi jak Vodafone, Siemens, Cisco, EMC czy HP. W pobliżu znajduje się stacja metra ateńskiego, międzynarodowy port lotniczy i hala wystawiennicza Halexpo. Nie bez znaczenia są też inwestycje w komunikację miejską i infrastrukturę drogową, jakie zostały poczynione na potrzeby ostatnich igrzysk.

Pierwsi stali rezydenci nowego kompleksu o powierzchni 2800m2 to m.in. Atmel Hellas, Bytemobile, Inaccess Networks, Helic, GDT, Alma Technologies, BLUEdev, Diapolus i 4 plus. Wszystkie te firmy są członkami HSIA – Heleńskiego Stowarzyszenia Półprzewodnikowego (Hellenic Semiconductor Association).

Reformy

W Grecji przeprowadzane są obecnie także reformy systemu uniwersyteckiego zgodnie z modelem, jaki przyjęły Dolina Krzemowa i Uniwersytet w Stanford. Uczelnia ta pomagała swoim najzdolniejszym studentom w otwieraniu własnych firm, gdzie ci ostatni mogli zacząć zarabiać na swoich pomysłach i dokonaniach naukowych. W ten sposób narodziło się wiele gigantów świata IT.

Trzeba podkreślić, że tej pory Grecja była bardzo opóźniona jeśli chodzi o przystosowanie prawa i praktyk biznesowych do nowej rzeczywistości biznesowej i technologicznej. Obecnie Grecy modyfikują swoje prawo w taki sposób, aby promowało ono badania i rozwój oraz innowacyjność. To posunięcie ma odblokować potencjał ukryty w laboratoriach uniwersyteckich i centrach rozwojowych.

Opisywane inicjatywy zbiegają się w czasie z rządowymi wysiłkami zmierzającymi do zacieśnienia współpracy między sektorem prywatnym i publicznym. W roku 2005 Grecy wprowadzili pierwszą ustawę regulującą tę współpracę. Zdaniem wielu obserwatorów pomoże to przezwyciężyć bariery spowodowane dosyć archaicznym greckim prawem przemysłowym, które skutkuje tym, że Grecja ma jeden z najniższych wskaźników inwestycji zagranicznych w całe Unii Europejskiej.

Nie tylko Ateny

O ile bazą dla nowo powstałego segmentu technologicznego są Ateny, to zasięg całej inicjatywy jest ogólnokrajowy. HTCI ma być swoistym katalizatorem w procesie współpracy sektora prywatnego z publicznym, co ułatwi dalszą ekspansję ekosystemu półprzewodnikowego w regionie. Ma też stanowić dobry przykład zaangażowania i szybkiego działania w celu wsparcia tworzenia centrów badań i rozwoju dużych firm w regionie, wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw i zachęcania do tworzenia nowych firm na bazie lokalnych instytutów badawczych.

Rzecznicy przedsięwzięcia pozytywnie się wyrażają na temat starań sektora półprzewodnikowego co do eksportu, szczególnie biorąc pod uwagę związki handlowe i udane przedsięwzięcia biznesowe w Europie, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Tajwanie oraz w krajach basenu Morza Śródziemnego.

Jeśli plan greckich przedsiębiorców i polityków się powiedzie, będzie to szansa, aby Grecja wniosła swój wkład także w rozwój cywilizacji 21 wieku.

Marek Krajewski

Zobacz również