Już w poniedziałek EMC Europe 2016

| Gospodarka Artykuły

Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Sympozjum Kompatybilności Elektromagnetycznej serdecznie zaprasza do udziału w konferencji EMC Europe 2016 wszystkich tych, którzy zajmują się szeroko pojętą kompatybilnością elektromagnetyczną. Gospodarzem i organizatorem Sympozjum jest Politechnika Wrocławska. Konferencja odbędzie się w dniach 5-9 września 2016 roku. Większość sesji organizowanych w ramach EMC Europe 2016 odbędzie się w budynku C-13 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 23/25.

Już w poniedziałek EMC Europe 2016

Głównym celem konferencji EMC Europe 2016 jest stworzenie forum wymiany informacji oraz kontaktów pomiędzy naukowcami i inżynierami ze środowisk akademickich, badawczych, laboratoryjnych, przemysłu i agend rządowych. Sympozjum daje niepowtarzalną okazję do przedstawienia postępów i wyników prac poszczególnych osób i zespołów, stwarza też możliwość wymiany pomysłów, omówienia różnych punktów widzenia i doświadczeń.

EMC Europe 2016 kontynuuje tradycję najstarszej konferencji EMC w Europie, Europejskiego Sympozjum EMC, które organizowane było we Wrocławiu oraz Zurychu od 1972 roku, a także Europejskiego Sympozjum organizowanego od 1994 roku w Rzymie, Bruggii, Sorrento, Eindhoven, Barcelonie i Hamburgu.

Po ich połączeniu w 2010 roku, co roku w jednym z europejskich miast jest organizowane wspólne europejskie sympozjum EMC. Zapoczątkowano to we Wrocławiu, do którego konferencja powraca po sześciu latach.

W ciągu 5 dni sympozjum odbędą się sesje wykładowe i plakatowe, prezentacje firmowe, sesje warsztatowe, pokazy oraz szkolenia.

Szczegółowy program konferencji zamieszczono na stronie: www.emceurope.org/2016/program.html.

Jedną z imprez towarzyszących konferencji jest wystawa techniczna, w której wezmą udział wszyscy liczący się producenci i dostawcy aparatury badawczej, oprogramowania i komponentów powiązanych z EMC.

Sponsorami EMC EUROPE 2016 są: EMCoS Consulting and Software, Huawei, Rohde & Schwarz. Sponsorami technicznymi są: IEEE, EMC Society, EMC Society Polish Chapter, KEiT PAN Sekcja EMC. Patronat medialny nad naszą konferencją objął: magazyn "Elektronik", portal ElektronikaB2B oraz "Safety & EMC Magazine".

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji i zapoznania się ze szczegółami: www.emceurope.org/2016/

Warsztaty podczas międzynarodowej konferencji EMC Europe 2016

W bieżącym roku niezwykle atrakcyjnie zapowiada się program warsztatów i szkoleń organizowanych podczas konferencji EMC Europe 2016. Odbywać się one będą w poniedziałek oraz w piątek 5 i 9 września 2016 (w dni poprzedzające i zamykające konferencję), a jeden z warsztatów będzie również organizowany w drugim dniu konferencji 8 września. Ze względu na liczbę zgłoszeń warsztaty będą się odbywać równolegle w kilku salach. Zaplanowano 11 warsztatów tematycznych i dwa szkolenia m.in.:

 • techniki pomiaru i określania właściwości złożonych wielofunkcyjnych systemów cyfrowych,
 • metody rozwiązywania problemów i nowe techniki pomiarowe związane z użyciem oscyloskopów,
 • zagrożenia i sposoby badania odporności na HPEM (High Power Electromagnetic),
 • wykrywanie, lokalizacja i identyfikacja ataków HPEM,
 • nowy AECTP 500 i MIL-STD 461G,
 • moc nie jest problemem - wszystko to pole (rewolucja w testowaniu odporności powyżej 1 GHz),
 • automatyzacja procedur testów EMI przy użyciu systemów pomiarowych mierzących w dziedzinie czasu (Time Domain EMI Measurement System) w zakresie częstotliwości do 40 GHz,
 • zarządzanie częstotliwościami i inżynieria widma. Perspektywy naziemnych systemów rozsiewczych (radia i telewizji) oraz systemów mobilnych oraz bitwa w paśmie UHF Systemy mobilne i/lub rozsiewcze,
 • EMC w motoryzacji,
 • problemy i wyzwania pojawiające się przy kalibracji systemów do pomiaru harmonicznych prądów i flickerów,
 • dobór anten przy testach odporności na pole EM - aspekty praktyczne,
 • automatyzacja badań EMI przy użyciu systemu pomiarowego pracującego w dziedzinie czasu do częstotliwości 40 GHz,
 • udoskonalone metody testowania EMC w środowisku przemysłowym,
 • emisja przewodzona przetwornic DC/ DC - symulacje na bazie oprogramowania CST Studio a rzeczywiste wyniki pomiarów.

Opis wybranych warsztatów

Warsztaty "Techniki pomiaru i określania właściwości złożonych wielofunkcyjnych systemów cyfrowych" zostały przygotowane przez prof. D. Thomasa z Uniwersytetu Nottingham. Ich osią jest to, że rozwój wysoko wydajnych i wysoce zintegrowanych systemów elektronicznych i ich miniaturyzacja połączona ze zwiększoną funkcjonalnością stwarza duże problemy związane z oceną wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na ich działanie.

Szczególne wyzwania dotyczą systemów komunikacji szerokopasmowej, z dynamicznie zmieniającą się modulacją i kodowaniem, zmienną pracą systemowego zegara i zależnymi czasowo charakterystykami emisyjności i odporności. Poziomy odporności ulegają również obniżeniu z tytułu niższych napięć zasilania i niższych poziomów mocy sygnału.

Tradycyjnie, potencjalne źródła interferencji (EMI) są ocenione w domenie częstotliwości przy założeniu statycznych emisji. Tego typu podejście traci na ważności w przypadku wielofunkcyjnych urządzeń z wieloma trybami pracy. Potrzebne jest nowe podejście, które w pełni uwzględni zależność od czasu i niepewność.

Przedstawione zostaną najnowsze metody i doświadczenia z pomiaru skomplikowanych urządzeń elektronicznych, a spotkanie kierowane jest głównie do konstruktorów urządzeń, personelu określającego właściwości produktów oraz osób pracujących przy realizacji pomiarów EMC i opracowujących normy.

Warsztaty "Zarządzanie częstotliwościami i inżynieria widma. Perspektywy naziemnych systemów rozsiewczych (radia i telewizji) oraz systemów Mobilnych oraz Bitwa w paśmie UHF Systemy mobilne i/lub rozsiewcze" przygotował dr inż. D. Więcek. Tematyka tych warsztatów stanowi kwintesencję specyfikę konferencji EMC organizowanych przez wrocławskie środowisko naukowe od szeregu lat.

Warsztat odbywać się będzie przez dwa dni (8 i 9 września 2016) i do jego realizacji zaproszono specjalistów zajmujących się gospodarką widma z wielu krajów europejskich. Podczas tych warsztatów przedstawione zostaną m.in.: trendy w zarządzaniu widmem na potrzeby przyszłych sieci bezprzewodowych.

Warsztaty "EMC w motoryzacji" powinny szczególnie zainteresować przedstawicieli przemysłu motoryzacyjnego w Polsce. Przygotowane zostały przez M. Klingera, specjalistę z grupy PSA, który zaprosił szereg wybitnych specjalistów w dziedzinie elektrycznych i elektronicznych systemów w samochodach. Są one nieustannie rozwijane i rośnie ich złożoność. Znacznie skraca się również czas ich wejścia na rynek.

W związku z tym istnieje silna potrzeba zwiększenia efektywności wszystkich procesów związanych z zapewnieniem EMC na wszystkich poziomach rozwoju produktu, począwszy od fazy projektowania do fazy walidacji w pojeździe. Przedstawione zostaną najnowsze osiągnięcia przemysłowe w dziedzinie motoryzacji, projektowania EMC, modelowania i symulacji, a także w dziedzinie normalizacji.

Prezentacje dotyczyć będą zagadnień EMC na poziomie systemu, podsystemów, urządzeń i części. W szczególności tematami poruszanymi przez prelegentów będą hybrydowe systemy napędowe i analizy EMC, realizacja wybranych projektów anten i sprzętu, optymalizacja obwodów drukowanych instalowanych na pokładzie samochodu oraz elektryczne i elektroniczne charakterystyki komponentów samochodowych.

Podczas warsztatów przedstawione zostaną następujące tematy:

 • symulacje EMC w czasie rzeczywistym,
 • nowe rozwiązania programowe do symulacji w zakresie niskich częstotliwości narażeń człowieka w pojazdach elektrycznych,
 • anteny i symulacja interferencji urządzeń bezprzewodowych wewnątrz pojazdu,
 • aktywne ekranowanie/filtracja w celu zmniejszenia szumów w systemach przewodowych HV,
 • zmniejszenie poziomu pola magnetycznego w systemach bezprzewodowego ładowania pojazdów,
 • symulacja emisji i odporności obwodów drukowanych i innych urządzeń wewnątrz pojazdu,
 • właściwości transmisyjne nieekranowanych przewodów znajdujących się w pobliżu metalowych powierzchni,
 • pomiary EMI w pojazdach przy użyciu wielokanałowych systemów pracujących w dziedzinie czasu,
 • symulacje EMI konwerterów DC-DC na bazie SiC zgodnie z CISPR25.

Lista wystawców Warsztatów EMC 2016

 • Altair Engineering
 • Ametek CTS EM Test
 • AM Technologies Polska
 • AR Europe & UEI - Urządzenia Elektroniczne Import
 • Astat
 • ATDI Advanced Radiocommunications
 • CST - Computer Simulation Technology
 • Comtest Engineering
 • EMCoS Consulting and Software
 • ETS Lindgren
 • EMI Solutions
 • Frankonia EMC Test Systems
 • Helmar Jacek A. Dobrowiecki
 • PMM
 • HIK-Consulting
 • IEEE EMC Society
 • Kabelkom
 • Microwave Vision Group
 • NDN - Zbigniew Daniluk
 • Safety & EMC Magazine
 • Tespol
 • TMD Technologies
 • Rohde & Schwarz

Wystawa będzie zajmować ponad 200m2. Wszystkie stoiska zostaną rozlokowane na parterze budynku C-13 Politechniki Wrocławskiej. Szczegółowe informacje dotyczące wystawy wraz z mapką rozmieszczenia poszczególnych stoisk dostępne są na stronie www: www.emceurope.org/2016/exhibitors.html.

Przykładowe szkolenia

"Automatyzacja badań EMI przy użyciu systemu pomiarowego pracującego w dziedzinie czasu do częstotliwości 40 GHz" dotyczy zagadnień wynikających z faktu, że wraz z integracją instrumentów pomiarowych stosujących FFT w podstawowych normach i normach urządzeniowych do zastosowań komercyjnych i wojskowych dostępne stały się również nowe procedury pomiarowe, umożliwiające automatyzację pomiarów EMI.

Podczas szkolenia dyskutowane będą zagadnienia matematycznej równoważności instrumentów pomiarowych stosujących FFT. Przedstawione zostaną odpowiednie przykłady zastosowań i porównanie do klasycznych metod pomiaru przy użyciu odbiorników superheterodynowych.

Z kolei szkolenie "Udoskonalone metody testowania EMC w środowisku przemysłowym" koncentruje się na fakcie, że rozwój i utrzymanie stanowisk pomiarowych EMC zgodnie z normami stanowi duże obciążenie dla przemysłu. Korzystanie z wyspecjalizowanych laboratoriów EMC jest rozwiązaniem, ale jest ono drogie i czasochłonne.

W większości przypadków nie jest to również możliwe w przypadku dużych lub stacjonarnych instalacji. Udoskonalone metody i procedury są w tym przypadku wymagane dla przemysłu w zakresie testów i pomiarów aplikacji EMC. Główną przeszkodą jest jednak fakt, że nie są określone jasne relacje między wynikami pomiarów alternatywnych metod badań EMC i standardowych metod badawczych stosowanych w przemyśle.

Ta sesja będzie poradnikiem zawierającym przegląd najnowszych europejskich działań badawczych w dziedzinie alternatywnych metod badań EMC dotyczących promieniowanych i przewodzonych emisji i badań odporności. Ponadto część szkolenia poświęcona będzie omówieniu badań porównawczych urządzeń testowych i prześledzeniu powtarzalności parametrów zestawów kalibracyjnych LISN.

Wystawa towarzysząca konferencji EMC Europe 2016

Jedną z ważniejszych imprez towarzyszących konferencji EMC Europe 2016 jest wystawa techniczna. Będzie ona trwała od 6 do 8 września, ale wielu z wystawców będzie obecnych przez wszystkie 5 dni trwania sympozjum. Możliwość zaprezentowania nowości sprzętowych przed licznym gremium przyciąga uwagę wielu wystawców.

Dodatkowym atutem dla uczestników konferencji jest możliwość bezpośredniego spotkania się z wieloma przedstawicielami producentów sprzętu pomiarowego w jednym miejscu, porównania oferowanej przez nich aparatury, zapoznania się z nowościami rynkowymi, jak również uczestnictwa w organizowanych przez nich sesjach warsztatowych czy pokazach i szkoleniach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji EMC Europe 2016 i odwiedzenia stoisk wystawców.