Poznaj możliwości badawcze kryjące się w Ametek CTS

| Prezentacje firmowe Projektowanie i badania

Ametek Compliance Test Solution (CTS) to pion biznesowy będący częścią koncernu Ametek grupującego cztery marki urządzeń do testów EMC: EM Test, IFI, MILMEGA i TESEQ. Firma jest liderem rynku techniki pomiarowo-badawczej EMC oraz największym światowym producentem urządzeń do takich celów. Od 2008 roku EM Test ma w Polsce przedstawicielstwo zapewniające konsultacje techniczne, dostawy urządzeń i logistykę sprzedaży.

Poznaj możliwości badawcze kryjące się w Ametek CTS

W 2011 roku firma EM Test została włączona w strukturę koncernu Ametek i kontynuowała dynamiczny rozwój bazujący na obsłudze bezpośredniej klientów przez pracowników działu sprzedaży, serwisu i akredytowanego laboratorium wzorcującego. W 2014 roku EM Test/Ametek rozszerzył kompetencje krajowego biura na obsługę grupy Teseq, tj. IFI, MILMEGA, Teseq (dawniej Schaffner) i wzmocnił potencjał krajowego oddziału o dodatkowy personel, co zapewnia obsługę na równym poziomie dla wszystkich marek.

Siła 4 marek

EM Test (wraz z należącą do niej marką Lutni) to globalny lider w dziedzinie badań odporności na zaburzenia przewodzone EMC. Firma została założona w 1987 roku w Niemczech i Szwajcarii przez doświadczony w zagadnieniach EMC zespół inżynierów: Uwe Flor, Germano Taddio oraz Harald Kunkel. Celem było konstruowanie i produkcja innowacyjnych generatorów na bazie najnowszej technologii różniących się zdecydowanie od konkurencji, gdzie uwaga prowadzącego badania skierowana jest na obiekt poddany testom, a nie na symulator.

Od samego początku działalności EM Test wyznaczał nowe trendy i stosował najnowsze rozwiązania w obszarze testowania. Przykładem jest zaprezentowany w 1989 roku pierwszy na świecie generator z elektronicznym kluczem do testów BURST, w 1990 pierwszy w pełni automatyczny system do badań elektroniki samochodowej, a w 1995 pierwszy generator kompaktowy 6 kV z wbudowaną siecią sprzęgająco-odsprzęgającą. Rocznie firma wprowadza na rynek 3–5 całkowicie nowych rozwiązań w dziedzinie badania odporności na zaburzenia EMC i anomalii sieci zasilania energetycznego.

Szeroka spójna oferta

Oferta sprzętu pomiarowego i badawczego EM Test zawiera konstrukcje oparte na najnowszych technologiach i ulega ciągłemu rozwojowi. Nowe rozwiązania wprowadzane są zawsze z uwzględnieniem praktyki laboratoryjnej i wskazówek udzielanych przez referencyjne laboratoria EMC. Biorąc pod uwagę szerokie spektrum zastosowań produktów, EM Test duży nacisk kładzie na spójność obsługi urządzeń i ich intuicyjność.

Identyczny interfejs użytkownika mają generatory i oprogramowanie do badania odporności dla wszystkich branż przemysłu zgodnie z normami (IEC 61000-4-2, -4, -5, -6, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -16, -17, -18, -27, -28, -29, -34), systemy badawcze EMC dla przemysłu samochodowego (ISO 7637-2, -3, -4, ISO 16750-2, ISO 11452, ISO 10605, LV 124, LV 148), systemy do pomiarów emisji harmonicznych oraz wahań napięcia wg (IEC 61000-3-2, -3, -11, -12 oraz IEC 61000-4-7, -15, -37, -38), a także wielofunkcyjne programowalne źródła AC i DC o mocach od 3 do 90 kVA. Generatory zawierają wszelkie potrzebne i wymagane normami funkcje, a także mają wpisane biblioteki z parametrami normatywnych testów.

Łatwość obsługi bezpośrednio z panelu czołowego od lat cechuje urządzenia produkcji EM Test. Uzupełnieniem platformy sprzętowej jest oprogramowanie pracujące w środowisku Windows 7-10. Pozwala ono zarządzać własną dokumentacją przeprowadzonych testów, zarówno na etapie planowania testów i po ich zakończeniu, zamieszczać wyniki z dowolnych zewnętrznych urządzeń pomiarowych do monitorowania EUT.

Wszystkie urządzenia EM TEST oferowane są z 24-miesięczną gwarancją i kalibracją fabryczną. Konsekwentna polityka firmy polegająca na samodzielnym konstruowaniu z uwzględnianiem kierunków rozwoju normalizacji pozwala oferować klientom pakiety aktualizacji sprzętu i oprogramowania nawet do 10 lat od daty produkcji urządzenia, a wysoka jakość produktów umożliwia klientom korzystanie z programu przedłużania gwarancji.

Wzmacniacze RF

IFI (Instruments For Industry) to drugi na świecie producent wzmacniaczy CW i impulsowych przeznaczonych do badań elektroniki. Jego oferta zawiera najwięcej wariantów mocy, częstotliwości oraz możliwości konfiguracji. Po dołączeniu do grupy TESEQ w 2012 w IFI nastąpił szybki rozwój technologii. Całkowicie zmodyfikowano narzędzia projektowe i produkcję oraz wprowadzono systemy zarządzania jakością, zapewniając najwyższy poziom jakości i minimalną liczbę awarii.

Obecnie IFI oferuje wzmacniacze w technologii półprzewodnikowej z podzespołami z GaN oraz TWT z chłodzeniem powietrzem i wodą, w wariantach od pojedynczych watów do 10 kW (CW) oraz do 40 kW dla przebiegów impulsowych. Oddzielną gałęzią produkcji są anteny do zastosowań wojskowych wg MIL STD, STANAG, do narażeń typu HPM oraz zastosowań samolotowych DO-160, HIRF. Firma jako część Ametek CTS mogła też uruchomić w 2015 roku własny serwis produktów IFI na terenie UE i zaproponować klientom 36-miesięczną gwarancję.

Półprzewodnikowe wzmacniacze RF klasy A o modułowej konstrukcji to z kolei domena MILMEGA. Są one kierowane do aplikacji w EMC oraz telekomunikacji. Na rynku wyroby te są postrzegane jako high-end pod względem liniowości, osiąganych mocy i stosowanych materiałów. W 2012 roku rozwiązania nowej topologii CSA budowy wzmacniacza opracowane w MILMEGA zostały nagrodzone nagrodą "Great Britain’s Queen’s Award for Enterprise in Innovation".

CSA pozwala na rozbudowę wzmacniacza w kierunku większej mocy lub zakresu częstotliwości. MILMEGA kontynuuje pracę nad rozwojem techniki materiałowej do zastosowania w budowie wzmacniaczy (subatomic particles), a także nad wzrostem niezawodności produktów. Aktualnie wzmacniacze MILMEGA mają wskaźnik MTBF powyżej 44 tys. h, co pozwala na oferowanie produktów z 60-miesięczną gwarancją.

Systemy RF i komory pomiarowe

Teseq - firma powstała w 2006 w wyniku wykupienia przez zarząd części renomowanego producenta filtrów i aparatury do badania EMC, koncernu Schaff ner, jest stosunkowo najmłodszą marką w Ametek CTS, ale dzięki wiedzy i doświadczeniu posiada i rozwija szeroką gamę produktów do badania odporności i pomiarów emisji.

Teseq to również producent komór GTEM oraz rewerberacyjnych, będących alternatywą dla instalacji typu SAC lub FAR. Pod szyldem Ametek CTS nowe produkty od firmy Teseq ukierunkowane są na badania zjawisk wąskopasmowych od DC do 18 GHz.

Nowe generatory zaburzeń wąskopasmowych zgodne z IEC 61000-4-6, -16, -19, -31, ISO 11452 oraz cała gama nowych akcesoriów do pomiarów emisji zgodnych z CISPR-16, -14, -15, -22, -32, -35 wraz z dobrze znanymi symulatorami narażeń przewodzonych nieciągłych, stanów przejściowych oraz udarów dają klientom firmy Schaff ner możliwość aktualizacji i odnowienia istniejących stanowisk. Wszystkie urządzenia Teseq oferowane są z 24-miesięczną gwarancją.

Gwarantowany postęp i nowoczesność

Ametek CTS to nie tylko nazwa jednostki wewnętrznej koncernu, ale przede wszystkim wspólna spójna obsługa sprzedaży oraz posprzedażna. Stąd wszystkie należące do wymienionych marek centra dystrybucji, serwisu oraz laboratoria wzorcujące zmieniły nazwę na Ametek CTS, a zakłady produkcyjne z ich działami konstrukcyjnymi pozostały przy nazwie danej marki. Ametek CTS proponuje swoim klientom przejrzystą i spójną z aplikacjami gamę produktów.

Dlatego należy wyróżnić dwie grupy Conducted i Radiated pochodzące z centrum kompetencyjnego EM Test Reinach Switzerland, produkty do zaburzeń przewodzonych, a z centrum kompetencyjnego w Teseq Berlin Germany oferowane produkty, systemy do zaburzeń wąskopasmowych przewodzonych i promieniowanych. Taki podział kompetencji odpowiada trendom na rynku i potrzebom klientów wyposażających swoje centra badawcze i laboratoria.

Specjalnie dla naszych klientów po sprzedaży

Działalność usługowa Ametek CTS koncentruje się nie tylko na produkcji i sprzedaży nowych urządzeń, ale również na wykonywaniu kalibracji generatorów EMC, sond pola EM do 18 GHz, sprzęgaczy kierunkowych, tłumików, akcesoriów do systemów RF do 18 GHz we własnych akredytowanych laboratoriach wzorcujących.

Wsparcie techniczne laboratoriów badawczych, szkolenia oraz warsztaty w zakresie problematyki EMC, uruchomienia i kalibracje na miejscu u klienta oraz w znormalizowanych warunkach SAC producenta wpisują się w filozofię firmy, aby klienci otrzymywali taki sam kompletny zakres obsługi na każdym rynku, gdzie Ametek CTS obecny jest bezpośrednio. Dopełnieniem oferty usług jest wypożyczalnia urządzeń pomiarowo- badawczych marek EM Test, IFI, MILMEGA i Teseq.

Ametek CTS oddział w Polsce
www.ametek-cts.com