Miliardy na dotacje dla firm w 2017 roku

| Gospodarka Artykuły

W przyszłym roku na przedsiębiorców czeka 27 konkursów z unijnymi grantami. Najwięcej możliwości znajdą w programie operacyjnym Inteligentny Rozwój (PO IR). Budżet wszystkich konkursów dla firm sięga w nim prawie 8 mld zł, które posłużą do dofinansowania prac badawczo-rozwojowych, jak i działań związanych z wprowadzaniem na rynek nowych produktów.

Miliardy na dotacje dla firm w 2017 roku

Unijne granty sfinansują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi oraz produktami, które pomogą rozwinąć i wzmocnić konkurencyjność firmy. Z pieniędzy tych będą finansowane także centra badawczo-rozwojowe w zakresie inwestycji w aparaturę, sprzęt i technologie. Konkurs z grantami rozpocznie się 8 maja i będzie trwał do 7 lipca 2017 r.