Analog Devices wśród najbardziej zrównoważonych korporacji świata

| Gospodarka Artykuły

Firma Analog Devices została wybrana jedną ze 100 najlepszych na świecie zrównoważonych korporacji. Tylko trzy inne spółki z sektora półprzewodników i urządzeń półprzewodnikowych zostały uwzględnione w tegorocznym indeksie 100 takich korporacji - Global 100 Most Sustainable Corporations in the World.

Analog Devices wśród najbardziej zrównoważonych korporacji świata

Indeks Global 100 został ustanowiony w 2005 roku przez kanadyjskie media oraz badającą inwestycje firmę Corporate Knights w celu klasyfikowania korporacji na podstawie wskaźników dotyczących zrównoważonego rozwoju. Metodyka przydzielania korporacjom punktacji opiera się na szeregu kluczowych wskaźników wydajności (KPI), które dotyczą m.in. efektywności w zakresie wykorzystania energii, wody i innych zasobów naturalnych, potencjału innowacyjnego, ochrony zdrowia i poziomu bezpieczeństwa pracowników, funduszy emerytalnych czy zobowiązań podatkowych.

źródło: Analog Devices

Zobacz również