PARP wesprze projekty z dziedziny elektromobilności

| Gospodarka Artykuły

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs dla projektów dotyczących elektromobilności. Dofinansowanie projektu będzie mogło wynieść nawet 20 mln zł. Od wczoraj wnioski mogą składać małe i średnie przedsiębiorstwa, które w jednym z ostatnich trzech lat obrotowych osiągnęły przychód ze sprzedaży na poziomie 1 mln zł oraz wpiszą się w określone w dokumentacji konkursowej kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) lub Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD).

PARP wesprze projekty z dziedziny elektromobilności

Do konkursu zgłaszać można projekty dotyczące technicznych aspektów produkcji samochodów lub autobusów elektrycznych bądź produkcji specyficznych podzespołów do takich pojazdów, projekty przeznaczonej dla nich infrastruktury zasilającej i jej integracji z siecią elektroenergetyczną, rozwiązania dotyczące technologii ładowania i magazynowania energii, a także utylizacji oraz recyklingu komponentów ładowania i magazynowania energii.

Konkurs ogłoszono w ramach działania "Badanie na rynek". Jego łączny budżet wynosi 50 mln zł. "Badania na rynek" to największe działanie z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, z puli, za którą odpowiada PARP. Cały budżet programu wynosi około 4,4 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu z dziedziny elektromobilności można składać do 26 kwietnia 2017 r.

źródło: naukawpolsce.pap.pl, WNP