Ponad 102 mln zł dla firm z województwa pomorskiego na prace B+R

| Gospodarka Artykuły

"Ekspansja na innowacje" to program wsparcia Agencji Rozwoju Pomorza z pulą 102 mln zł. Ma on na celu zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej firm i jednostek badawczych z województwa pomorskiego. W ramach programu firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów dotyczących m.in. realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz procesów zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej dla własnych rozwiązań.

Ponad 102 mln zł dla firm z województwa pomorskiego na prace B+R

W konkursie można ubiegać się także o dotacje na projekty badawczo-rozwojowe zmierzające do komercjalizacji wyników, realizowane przez jednostki B+R we współpracy z przedsiębiorstwami.

Możliwe jest też otrzymanie wsparcia na tworzenie i rozwój infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług, np. w zakresie laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych, zakupu aparatury badawczej, sprzętu i technologii.

Zobacz również