NFOŚiGW da 300 mln zł dofinansowania klastrom energii na instalacje OZE

| Gospodarka

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 300 mln zł na budowę nowych lub przebudowę istniejących jednostek wytwarzania energii z OZE. Dofinansowanie przewidziano dla koordynatorów lub członków klastra energii. Z powyższej sumy 200 mln zł w formie dotacji ma trafić na projekty dotyczące produkcji energii elektrycznej.

NFOŚiGW da 300 mln zł dofinansowania klastrom energii na instalacje OZE

Przewiduje się, że wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę działających jednostek wytwarzania energii wykorzystujących m.in. energię promieniowania słonecznego. Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Zobacz również