Pulsar współpracuje z WAT-em

| Gospodarka

Firma Pulsar podpisała porozumienie o współpracy z Wydziałem Elektroniki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Pulsar wyposaży WAT w zasilacze i stanowiska laboratoryjne do badania zasilaczy, m.in. do systemów PPOŻ, alarmowych, do kamer IP i inne. Będą one wykorzystywane jako element dydaktyczny na uczelni, na kierunku Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa. Pulsar będzie też brał udział w seminariach naukowo-dydaktycznych organizowanych dla studentów i pracowników wydziału oraz instytutu.

Pulsar współpracuje z WAT-em