Czas na weryfikację prognoz

| Gospodarka

Od początku 2007 roku słychać głosy o możliwej recesji na rynku układów półprzewodnikowych. Stosunkowo słabe wyniki całej branży w ubiegłym roku miały zostać zrównoważone przez wysoki wzrost sprzedaży w roku 2008. Japońskie firmy z branży półprzewodnikowej, takie jak NEC Electronics czy Toshiba, przewidywały wzrost światowego rynku układów scalonych rzędu 10-12 procent.

Czas na weryfikację prognoz

Firmy analityczne nie były aż tak optymistyczne, jednak ich prognozy były również wysokie. Według IC Insights wzrost ten miał wynieść 9 procent. Obecnie, w drugiej połowie 2008 r. można zacząć weryfikować te prognozy.

SIA – amerykańskie stowarzyszenie przemysłu półprzewodnikowego, opublikowało wyniki sprzedaży za maj 2008 r. Wyniosła ona 20,43 mld dolarów w skali całego rynku. Stanowi to wzrost o 9,3 procent w porównaniu z majem 2007 r. Dane te pozwalają na weryfikację prognoz wobec całego roku. Wzrost sprzedaży liczony do maja 2008 r. wobec całego poprzedniego roku wynosi 5,4 procent.

Świadczy to o silnych podstawach światowego rynku półprzewodników. Na podstawie analizy dynamiki sprzedaży z kilku poprzednich lat, przy uwzględnieniu danych dostępnych za obecny rok, można pokusić się o dokładniejsze prognozy na cały rok 2008.

Na wykresie 1 przedstawione zostały przychody ze sprzedaży układów półprzewodnikowych na świecie w okresie styczeń 2005 – maj 2008. Sprzedaż na początku 2006 r. utrzymywała się na poziomie analogicznego okresu rok wcześniej, a następnie zaczęła rosnąć z silną dynamiką. Rok do roku, wzrost na koniec grudnia 2006 wyniósł 8,5 procent. Z kolei styczeń 2007 przyniósł spadek sprzedaży.

Rys.1. Miesięczne przychody ze światowego rynku półprzewodników. Źródło: IC Knowledge

W następnych miesiącach występowały na przemian spadki i wzrosty, a rok zakończył się niewielkim zwiększeniem wartości światowego rynku półprzewodników o 1,7%. Analiza pierwszych pięciu miesięcy 2008 r. nastraja optymistycznie. Po małym spadku w styczniu występuje silny wzrost sprzedaży w kolejnych czterech miesiącach.

Spadek popytu 

Gdyby taka dynamika utrzymała się aż do grudnia, wzrost za cały rok na pewno zakończyłby się wynikiem dwucyfrowym. Z pewnością oddaliłoby to groźbę recesji na rynku półprzewodników, spodziewaną po słabym 2007 r. Jednak druga połowa roku z reguły cechuje się mniejszą dynamiką. Firma analityczna IC Insights w połowie 2008 r. zmniejszyła prognozy wzrostu na koniec roku z 9% do 7%.

Swoje przewidywania opiera na współczynniku zamówień book-to-bill amerykańskich firm z branży półprzewodnikowej. Określa on stosunek złożonych zamówień, mających być zrealizowanych w przyszłości, do zamówień obecnie realizowanych. Jest on dobrym wskaźnikiem ekonomicznym, gdyż ilościowo określa bieżący popyt i jest chętnie używany w branży półprzewodnikowej.

Organizacja SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International) ogłosiła, że w maju 2008 r. współczynnik ten wyniósł w USA i w Japonii 0,79, co oznacza przynajmniej chwilowy spadek popytu. Po raz ostatni tak niski poziom zamówień w stosunku do aktualnej sprzedaży notowano w 2005 r., kiedy to wartość rynku półprzewodników rok do roku spadła.

Światowa gospodarka przy rosnących cenach ropy nie ma silnych podstaw do wzrostu, co na pewno odbije się też na branży półprzewodnikowej.

Spadek cen pamięci

Zgodnie z prognozami, ceny pamięci DRAM w pierwszej połowie 2008 r. utrzymywały się na mniej więcej stałym poziomie, natomiast ceny pamięci Flash spadały. Zdaniem jednych specjalistów spadki te, na poziomie 5–8%, były krótkoterminowe i można spodziewać się odbicia w drugiej połowie roku.

Ta krótkoterminowość miała wynikać z chęci zwiększenia sprzedaży przez producentów pod koniec drugiego kwartału, a także agresywnej polityki cenowej firmy Hynix. Z kolei inni analitycy twierdzą, że rynek pamięci Flash będzie pogrążał się w recesji. Jeśli spadek cen pamięci Flash NAND o 36% z pierwszego kwartału miałby się pogłębić, miałoby to znaczenie dla wyników całej branży.

Rynek PC

Rys.2. Przewidywania firm analitycznych, co do wzrostu rynku półprzewodników w roku 2008. Źródło: Future Horizons

Sygnały dochodzące z rynku komputerów osobistych są zróżnicowane. Sprzedaż na rynkach zachodnich utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie. Zamówienia ze strony firm i instytucji pozostają duże, podczas gdy sprzedaż dla klientów indywidualnych jest nieco słabsza niż przed rokiem.

Nie najlepsze wyniki sprzedaży ogółem w drugim kwartale wynikały z rocznego cyklu i nie budziły zaniepokojenia. Dobre wiadomości dla producentów półprzewodników pochodzą z rynków rozwijających się. Duży popyt na tych rynkach równoważy sprzedaż w USA i Europie. W maju spadła sprzedaż laptopów, natomiast wzrosła sprzedaż komputerów stacjonarnych. Tym sam wzrosły zamówienia na płyty główne, co zdołało zrównoważyć spadek sprzedaży laptopów.

Analitycy pozostają optymistyczni

Zdaniem specjalistów, rosnąca wartość sprzedaży w całej branży półprzewodnikowej zostanie utrzymana. Oczekiwane jest zakończenie wojny cenowej pomiędzy firmami Intel i AMD. Future Horizons – firma analityczna rynku elektroniki z Wielkiej Brytanii – szacuje, że obydwie firmy straciły w ubiegłym roku 12 miliardów dolarów w wyniku zaciekłego obniżania cen.

Specjaliści z IC Insights zgadzają się, że w roku 2008 należy spodziewać się mniejszego spadku cen układów półprzewodnikowych niż w roku ubiegłym. Co do faktu, że w bieżącym roku utrzyma się tendencja wzrostowa na rynku półprzewodników, wśród specjalistów z branży panuje zgoda. Różnią się tylko prognozy co do wielkości tych wzrostów: od 12% wg Future Horizons, przez 10% wg IC Insights po 6% wg Gartner Dataquest.

Niezależnie od tego, kto ma rację, widmo recesji na rynku półprzewodników wydaje się być choćby chwilowo oddalone.

Marcin Kmieć